Aanpassing in de opleidingseisen voor kraamverzorgende

21 juli 2020

Aanpassing in de opleidingseisen voor kraamverzorgende

Een van de instroomeisen in de opleidingseisen voor de opleiding tot kraamverzorgende is gewijzigd:

Een dienstverband met een geldige leerarbeidsovereenkomst kraamverzorgende. In verband met de overgang naar de CZO-erkenningssystematiek per 01-01-2020, geldt voor de instromers in het studiejaar 2020-2021 dat een stageovereenkomst volstaat.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Detert Oude Weme, beleidsadviseur; a.detertoudeweme@czo.nl.