Aanmelden of aanvragen erkenning basis acute zorg (BAZ)

24 september 2020


Aanmelden of aanvragen erkenning basis acute zorg (BAZ)

Vrijdag 18 september zijn de opleidingseisen van de specialisatie basis acute zorg gepubliceerd op de CZO-website. Als vervolg hierop informeren wij u over de wijze hoe uw zorginstelling of opleidingsinstituut erkend kan worden voor de BAZ. 

Melding of een aanvraag?
Opleidingsinstituten en zorginstellingen die nu een of meerdere erkenningen hebben voor de onderstaande CZO-opleidingen kunnen zich aanmelden bij het CZO. 
 
1. Ambulanceverpleegkundige, of
2. Cardiaccareverpleegkundige, of
3. Intensivecareverpleegkundige, of
4. Mediumcareverpleegkundige, of
5. Recoveryverpleegkundige, of
6. Spoedeisendehulpverpleegkundige.
 
Op basis van deze melding wordt de erkenning voor de BAZ afgegeven.
De melding doet u via het meldingsformulier. Op basis van de melding controleert het CZO of de instelling erkend is voor een van de 6 opleidingen. Vervolgens wordt de erkenning voor de basis acute zorg in het CZO-erkenningensysteem opgenomen. De instellingen/opleidingsinstituten ontvangen hiervoor geen erkenningsbewijs, maar worden per mail op de hoogte gebracht van de erkenning.
 
Inschrijving studenten
Studenten kunnen zich inschrijven als:
1. Een erkenning is afgegeven voor de basis acute zorg op basis van het meldingsformulier of
2. Een erkenningsaanvraag in behandeling is. Voor opleidingsinstituten en zorginstellingen die op dit moment geen CZO-erkenning hebben voor een van de 6 bovenstaande opleidingen, geldt de reguliere erkenningsprocedure. 

Een student kan een certificaat aanvragen bij het CZO zodra de CZO-erkenning voor de BAZ is afgegeven. 

Vragen over de opleidingseisen van de BAZ kunt u stellen via opleidingseisen@czo.nl
 
Meer informatie over reguliere erkenning aanvragen zorginstelling
Meer informatie over reguliere erkenning aanvragen opleidingsinstituut. 
 
Stroomschema
Bovenstaande is uiteengezet in een stroomschema. Deze kunt u stapsgewijs doorlopen om erachter te komen welke situatie voor u van toepassing is.
Implementatie van de BAZ bij de opleidingsinstituten en de zorginstellingen 
Meer informatie over Entrustable Professional Activities (EPA’s) is te vinden op de website van CZO Flex Level. CZO Flex Level faciliteert de implementatie van de BAZ. Zo ontwikkelt CZO Flex Level producten om opleidingsinstituten en zorginstellingen te helpen met meer kennis over het werken met EPA’s, toetsen en bekwaam verklaren. In september en oktober komen trainingen en voorlichtingsmateriaal beschikbaar op de website van CZO Flex Level.

Met vragen over de implementatie kunt u contact opnemen met Hélène de Groot, projectleider implementatie CZO Flex Level h.degroot@nvz-ziekenhuizen.nl telefoonnummer: 06 21100523 (ma t/m do).