Operatieassistent

De CZO-opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen om door het CZO erkend te worden. Onder bijlage(n) vindt u alle opleidingseisen van de opleiding tot operatieassistent. Tezamen met de kwantitatieve en kwalitatieve criteria, vastgelegd in de Reglement Erkenning Opleidingen CZO beoordeelt de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning van de opleiding tot operatieassistent.

Vanaf 19 november 2014 NLQF-niveau 6 ingeschaald.
Lees meer over NLQF.

Bijlage(n)