Anesthesiemedewerker

De opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen om door het CZO erkend te worden. Onder bijlage(n) vindt u alle  opleidingseisen van de opleiding tot anesthesiemedewerker. Tezamen met de kwantitatieve en kwalitatieve criteria, vastgelegd in de Reglement Erkenning Opleidingen CZO beoordeelt de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning van de opleiding tot anesthesiemedewerker.

Vanaf 1 januari 2017 NLQF-niveau 6 ingeschaald.
Lees meer over NLQF.

Bijlage(n)