Skip to main content
Terug naar overzicht
Melding

Uren dienstverband VVT-opleidingen

De opleidingsinstituten van de VVT-opleidingen hoeven vanaf 1 mei 2022 bij de accordering van de registratie van de student de uren van het dienstverband niet meer aan te geven.

September 2021 meldde het CZO dat de opleidingsinstituten van de VVT-opleidingen bij de accordering van de aanmelding van studenten het aantal uren dienstverband moesten aangeven. Het CZO trekt deze regel per 1 mei 2022 in. Dit omdat het dienstverband geborgd wordt op het niveau van de erkenning. De erkenningsaanvraag vraagt van de opleidingsinstituten een verantwoording van de praktijkuren en het minimale dienstverband. Bij het beoordelen van de erkenningsaanvragen wordt hierop toegezien. Hierdoor vervalt deze extra administratieve handeling voor de opleidingsinstituten op het niveau van de student.