Skip to main content
Terug naar overzicht
Nieuws

Opleidingseisen recoveryverpleegkundige geactualiseerd

De eisen voor de opleiding recoveryverpleegkundige zijn geactualiseerd. Aanleiding is de vernieuwing en flexibilisering van de opleiding en de daarvoor ontwikkelde entrustable professional activities (EPA’s). De opleiding tot recoveryverpleegkundige is een van de opleidingen die valt onder het cluster acute zorg. De geactualiseerde opleidingseisen van de vijf overige opleidingen in het cluster acute zorg zijn gepubliceerd op 14 januari 2021.

In een aparte toelichting bij de geactualiseerde opleidingseisen wordt toegelicht hoe de eisen tot stand zijn gekomen.

Met het programma CZO Flex Level worden CZO-erkende opleidingen onderdeel van een flexibel en samenhangend stelsel. Met het nieuwe stelsel wordt opleiden efficiënter, ontstaan meer in- en doorstroommogelijkheden en individuele leerroutes. Bouwstenen hiervoor zijn EPA’s en overige leeractiviteiten.

Studiepuntensystematiek en collectieve vrijstellingen

Binnen het programma van CZO Flex Level wordt op dit moment gewerkt aan een studiepuntensysteem voor CZO-erkende (vervolg)opleidingen, gebaseerd op European Credits (EC’s). Het nieuwe systeem moet per 1 januari 2023 in werking gaan.

In de eerste fase van CZO Flex Level zijn veel voorkomende doorstroomtrajecten beschreven. Nog deze zomer vindt een finale inventarisatie plaats van alle (potentiële) collectieve vrijstellingen en doorstroomtrajecten voor EPA-gerichte opleidingen en leerroutes. Op grond van die inventarisatie worden vrijstellingen uitgewerkt en vastgesteld.

Vragen over de opleidingseisen kunt u stellen via: opleidingseisen@czo.nl.

Implementatie van de opleidingen

Zorgorganisaties en opleidingsinstituten die aan de slag zijn gegaan met de implementatie moeten ervoor zorgen dat de vernieuwde en flexibele opleidingen aan de geactualiseerde opleidingseisen voldoen. Na een overgangsperiode moeten alle opleidingen hieraan voldoen.

CZO Flex Level faciliteert zorgorganisaties en opleidingsinstituten bij de implementatie met product- en expertiseontwikkeling, bijvoorbeeld over opleiden met EPA’s, toetsen en bekwaam verklaren. Deze producten zijn beschikbaar op de website van CZO Flex Level. Vragen over de implementatie kunt u stellen via czoflexlevel@nvz-ziekenhuizen.nl.

Vervolgstappen

Regelmatig gebeurt het dat er vragen komen over de indeling of inhoud van EPA's. CZO Flex Level probeert die vragen te beantwoorden. Vaak is het voor een goed antwoord nodig om uitleg te geven over de bedoeling en de gevoerde discussies in de EPA-ontwikkelfase (fase A). Soms is de conclusie dat er een aanvulling of herziening nodig is omdat de huidige formulering een goede implementatie in de weg staat. Tegelijkertijd heeft de ervaring bij de medische vervolgopleidingen geleerd dat het tijd kost voordat EPA's zich in de praktijk laten 'bewijzen'.

Om te voorkomen dat er steeds kleine bijstellingen plaatsvinden en daardoor de samenhang met andere clusters of opleidingen uit het oog wordt verloren, organiseert CZO Flex Level voor ieder cluster van opleidingen EPA-evaluaties. Hierbij wordt uiteraard een afvaardiging van praktijk- en theorieopleiders en zorgprofessionals betrokken en een EPA-expert. Evalueren heeft pas zin als de ontwikkelde EPA's ook echt worden gebruikt om opleidingen te vernieuwen en om te flexibiliseren op de werkplek. De planning van de evaluaties is dus afhankelijk van het tempo in de zorgorganisaties en opleidingsinstituten. Evaluaties worden ruim van tevoren aangekondigd. Het CZO evalueert daarnaast de geformuleerde opleidingseisen. Deze evaluaties vinden in samenhang plaats.