Skip to main content

Toezichthouder kwaliteit zorgopleidingen

Het College Zorgopleidingen (CZO) stelt kaders voor en houdt toezicht op de kwaliteit van zorgopleidingen. Een landelijke CZO-erkenning geeft patiënten en cliënten, zorgverleners en werkgevers het vertrouwen dat de kwaliteit van opleiden gewaarborgd is.

Toezicht houden

Kaders stellen

Kaders vormen de basis voor het toezicht dat het CZO houdt op de kwaliteit van de zorgopleidingen. De door het CZO vastgestelde kaders zijn de basis voor reglementen en besluiten over onder meer erkenning, opleidingen, kernleerroutes, leereenheden, diploma’s en certificaten. Het CZO laat opleidingen en leerroutes toe tot het CZO-opleidingsstelsel en stelt landelijke opleidingseisen op voor CZO-zorgopleidingen en -leerroutes.

Toezicht houden

Zorgorganisaties en opleidingsinstituten moeten door het CZO worden erkend om CZO-zorgopleidingen aan te mogen bieden. Hiervoor doen zij een erkenningsaanvraag bij het CZO. Door middel van erkenningsaanvragen en audits houdt het CZO toezicht op de kwaliteit van de CZO-zorgopleidingen in erkende organisaties.

kader stellen

Registreren, certificeren en diplomeren

Voor CZO-erkende zorgorganisaties en opleidingsinstituten beheert het CZO de registratie van studenten. Het CZO verwerkt en controleert aanmeldingen voor opleidingen, kernleerroutes en losse EPA’s. Wanneer een student de opleiding, kernleerroute of EPA met goed gevolg afrondt, geeft het CZO een CZO-diploma en/of CZO-certificaat af.

Advies en informatie verstrekken

Het CZO:
* is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aangewezen om controle te doen op de in- en uitstroomcijfers van studenten in CZO-opleidingen ten behoeve van de Beschikbaarheidbijdrage;
* verstrekt in- en uitstroomcijfers over opleiden en de arbeidsmarkt aan het Capaciteitsorgaan, FZO-regio’s, VWS, beroeps- en brancheorganisaties en ZonMw;
* deelt cijfers en kan adviseren over de regulering van beroepen (wet- en regelgeving) aan VWS en Zorginstituut Nederland;
* adviseert studenten, opleidingsinstituten en zorgorganisaties over de studentenregistratie rond opleidingen en leerroutes.