Skip to main content
Terug

Studentenregistratie

Alle communicatie over de student en het CZO verloopt via een contactpersoon studentenregistratie van uw organisatie. Deze contactpersoon studentenregistratie is door de directie/raad van bestuur gemachtigd om gegevens van de student te toetsen, wijzigen en te accorderen. Hieronder treft u het aanmeldformulier aan:

Nadat het CZO de aanmelding heeft verwerkt, ontvangt de contactpersoon studentenregistratie een bevestiging met meer informatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met de studentenregistratie via telefoonnummer 030 307 20 30.

Regels studentenregistratie

Voor de studentenregistratie geldt een aantal regels met betrekking tot de inschrijving, wijzigingen en diploma aanvragen. Deze regels worden altijd door het CZO toegepast. De regels vindt u hier.

Aanmelding

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens dient de student zichzelf aan te melden. Door deze digitale aanmelding geeft de student direct toestemming voor het registreren van zijn/haar gegevens. De student dient zich maximaal 2 maanden voor aanvang van de opleiding tot maximaal 6 weken na start van de opleiding aan te melden.

Vrijstellingen die invloed hebben op de opleidingsduur, dienen altijd bij aanmelding voor de opleiding (dus vooraf) opgegeven te worden. Gedurende de opleiding kunnen geen vrijstellingen meer worden afgegeven.

Zijn er gedurende de opleiding wijzigingen die invloed hebben op de eerdere inschrijving, bijvoorbeeld stopzetting, wijziging instelling of wijziging verwachte einddatum, dan kan dit digitaal worden opgegeven. Zie hiervoor ook de instructie studentenregistratie.

Diploma aanvraag

Ook het CZO-diploma dient door de student zelf aangevraagd te worden. De student kan inloggen met eigen e-mailadres en wachtwoord en vervolgens een diploma aanvragen.

Nadat de student de aanmelding of CZO-diploma aanvraag heeft gedaan, dient de contactpersoon van de zorgorganisatie en opleidingsinstituut de aanmelding of diploma-aanvraag te controleren en te accorderen. 

Voor de opleidingen tot anesthesiemedewerker, operatieassistent, radiodiagnostisch laborant en radiotherapeutisch laborant geldt dat de aanvraag uiterlijk 6 weken voor de definitieve einddatum van de opleiding ontvangen moet zijn. Voor de opleidingen radiodiagnostisch of radiotherapeutisch laborant dient tevens de machtiging ‘betaling examengeld’ opgestuurd te worden.

Voor de overige opleidingen dient de aanvraag uiterlijk 3 weken voor de definitieve einddatum van de opleiding ontvangen te zijn. Diploma's worden niet met terugwerkende kracht verstrekt.

Bij het aanvragen van het CZO-diploma is het van belang dat nogmaals goed de persoonsgegevens  - achternaam (geboortenaam), voorletters, geboortedatum en -plaats/-land - worden gecontroleerd, om te voorkomen dat het CZO-diploma wordt afgegeven met foutieve gegevens. Mocht bij diplomering blijken dat de gegevens niet correct zijn ingevoerd, dan dient er een nieuw CZO-diploma te worden afgegeven. Hiervoor is het CZO genoodzaakt kosten in rekening te brengen.

Om in aanmerking te komen voor een CZO-diploma dient de zorgorganisatie erkend te zijn voor de gevolgde opleiding. Mocht u twijfelen aan het feit of uw organisatie een erkenning heeft, check het overzicht erkenningen.


Civiel effect


Het zogenaamde civiel effect houdt in dat de waarde van een leerroute/opleiding (lees: certificaat/diploma) door alle stakeholders wordt herkend en erkend. Het CZO monitort het civiel effect.