Skip to main content

De CZO-opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen om door het CZO erkend te worden. Onder bijlage(n) vindt u alle  opleidingseisen van de opleiding tot anesthesiemedewerker. Tezamen met de kwantitatieve en kwalitatieve criteria, vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO beoordeelt de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning van de opleiding tot anesthesiemedewerker.

Vanaf 22 november 2016 NLQF-niveau 6 ingeschaald.
Lees meer over NLQF.

Instroomeisen:

Hieronder vindt u de specifieke eisen van deze opleiding die van toepassing zijn voor de individuele student die zich inschrijft bij het CZO voor deze opleiding. Deze kenmerken vindt u ook terug in de opleidingseisen onder de specifieke bepalingen van de opleidingseisen. 

De instroomeisen zijn:

  • diploma havo, bij voorkeur profiel NG/NT; of
  • diploma mbo op niveau 4, bij voorkeur in de gezondheidszorg;
  • de student heeft gedurende de opleiding een dienstverband met een CZO-erkende zorginstelling.

Praktijkuren:
3025

Theorieuren:
680

Minimale aanstelling:
28.00