Skip to main content
Terug

Overgangsregeling

Per 1 januari 2026 moeten organisaties die CZO-erkend willen blijven of worden, een functionerend integraal kwaliteitszorgsysteem voor de CZO-zorgopleidingen hebben ingevoerd. Omdat alle CZO-zorgopleidingen en organisaties nog in de implementatiefase zitten van zowel een integraal kwaliteitszorgsysteem als het EPA-gericht opleiden, geldt tot 1 januari 2026 een overgangsfase.

In de Overgangsregeling CZO 2023 - 2026 wordt de overgangsfase uitgebreid beschreven.