Skip to main content
Terug

Normenkader

In het normenkader* is CZO-kwaliteitsdomein 1 (en de daarbij horende standaarden) uitgewerkt in normen die in drie ontwikkelingsniveaus die weergeven in welke mate een organisatie op weg is naar een integraal kwaliteitszorgsysteem.

Het CZO houdt tijdens de overgangsfase toezicht door bij organisaties de ontwikkeling van een integraal kwaliteitszorgsysteem voor CZO-zorgopleidingen te monitoren. Organisaties die een integraal kwaliteitszorgsysteem hanteren, voldoen aan de vier CZO-kwaliteitsdomeinen en onderliggende standaarden van systeemtoezicht - gevat in het normenkader CZO - en worden daarmee erkend op organisatieniveau. 

In het normenkader is CZO-kwaliteitsdomein 1 (en de daarbij horende standaarden) uitgewerkt in normen die in drie ontwikkelingsniveaus weergeven in welke mate een organisatie op weg is naar een integraal kwaliteitszorgsysteem. Door te voldoen aan de standaarden van kwaliteitsdomein 1 voldoet de organisatie ook aan kwaliteitsdomeinen 2, 3 en 4 en de bijbehorende standaarden. Het monitoren start met een nulmeting.

* Een vertaling naar het normenkader voor opleidingsinstituten volgt in 2024.