Opleiding tot wondverpleegkundige open voor erkenningsaanvragen

1 november 2019

Opleiding tot wondverpleegkundige open voor erkenningsaanvragen

Dit betekent dat vanaf 1 november 2019 een erkenningsaanvraag ingediend kan worden door zowel de theorie-aanbieder als de zorginstelling. 


De opleidingseisen voor de opleiding tot wondverpleegkundige zijn door de opleidingscommissie opgesteld. Na de internetconsultatie zijn de binnengekomen reacties verwerkt en zijn de definitieve eisen vastgesteld.
 
Bekijk de opleidingseisen voor de opleiding tot wondverpleegkundige.
 
Wat betekent dit voor zorginstellingen en opleidingsinstituten?
  • U kunt op eigen initiatief een erkenningsaanvraag indienen vanaf het moment dat de opleidingseisen zijn gepubliceerd. Voor de opleiding tot wondverpleegkundige is dat 1 november 2019.
  • Wanneer het CZO de aanvraag voor 1 mei 2020 heeft ontvangen (binnen 6 maanden na publicatie) geldt een CZO-diplomagarantie voor de studenten die ingeschreven staan bij het CZO en de opleiding succesvol afronden, mits de zorginstelling en opleidingsinstituut erkend worden. Wanneer de student diplomeert voordat de erkenning aan de zorginstelling en/of het opleidingsinstituut is afgegeven, ontvangt de student het CZO-diploma met de diplomadatum overeenkomstig met de datum van afgifte erkenning.
 Wat betekent dit voor studenten?
  • Studenten die op 1 september 2019 of later gestart zijn met de opleiding kunnen zich bij het CZO inschrijven voor de opleiding. Studenten die vóór deze datum de opleiding zijn gestart kunnen niet in aanmerking komen voor een CZO-diploma.
  • Zodra de zorginstelling en het opleidingsinstituut beiden een erkenningsaanvraag hebben ingediend, kan de student zich inschrijven bij het CZO.
  • Mocht de student de opleiding eerder hebben afgerond en heeft de zorginstelling en het opleidingsinstituut de erkenningsaanvraag voor 1 mei 2020 ingediend, dan ontvangt de student een CZO-diploma zodra de erkenning is afgegeven. De datum afgifte van het CZO-diploma is overeenkomstig de datum van de afgifte van de erkenning.
Voor meer informatie over aanvragen, audits en diplomering verwijzen wij u naar het Reglement Erkenningen Opleidingen CZO.

Vragen?
Voor vragen over deze opleiding kunt u terecht bij de secretaris, mevrouw L. Offermans via l.offermans@czo.nl.