Skip to main content
Terug

Werkwijze melding vrijstelling

Zodra een student zich bij het CZO heeft aangemeld, krijgt de zorgorganisatie en het opleidingsinstituut een bericht dat een student is aangemeld. De zorgorganisatie en het opleidingsinstituut dienen hier akkoord voor te geven.

  • Hierin geeft de zorgorganisatie en/of opleidingsinstituut aan, dat er sprake is van een vrijstelling. De zorgorganisatie geeft dit aan voor de praktijkcomponent en het opleidingsinstituut voor de theoriecomponent van de opleiding.
  • De zorgorganisatie en/of het opleidingsinstituut geeft aan voor hoeveel uur er vrijstelling wordt verleend. Bij het opgeven van de vrijstelling en het aantal uren dient een document te worden geüpload. Uit dit document moet duidelijk zijn, op basis van welke vooropleiding of competenties de vrijstelling wordt verleend. 

Beperkingen

  • Voor een student die is gestart met een opleiding en deze vroegtijdig heeft beëindigd, kan bij herstart van zijn opleiding, in dezelfde instelling, pas na minimaal een halfjaar een tweede opleidingstraject worden gestart. Voor dit tweede traject kunnen vrijstellingen worden verleend.
  • Een student met een ‘huisdiploma’ kan zich niet bij het CZO aanmelden voor dezelfde opleiding met vrijstellingen, als deze opleiding reeds is voltooid bij dezelfde zorgorganisatie. Dit geldt niet voor een gefuseerde instelling als de kandidaat de opleiding heeft gedaan voorafgaand aan de juridische fusiedatum en de instelling niet in staat was om zelfstandig op te leiden volgens de CZO-eisen.