Skip to main content
Terug

Uitleg verschil status erkenning en status aanvraagformulier

Het digitaal indienen van erkenningsaanvragen heeft ervoor gezorgd dat u als zorgorganisatie inzage heeft in de status van de erkenning en van het aanvraagformulier. In dit bericht leggen wij het verschil tussen de statussen uit.

Status erkenning

De status van de erkenning is te vinden in het erkenningsdossier. Er zijn verschillende statussen, de belangrijkste statussen worden hieronder toegelicht:

  • In voorbereiding, u als zorgorganisatie heeft een afzonderlijke aanvraag gestart of het gaat om aanvraag als onderdeel van een audit. U vult tijdens deze status het aanvraagformulier in. Wanneer het om een afzonderlijke aanvraag gaat, kunnen studenten zich bij deze status nog niet inschrijven bij het CZO.
  • In behandeling, het CZO heeft de erkenning in behandeling genomen en zal de aanvraag beoordelen als afzonderlijke aanvraag of als onderdeel van een audit. Bij deze status kunnen studenten zich inschrijven bij het CZO.
  • Actief, het CZO heeft u een erkenning gegeven voor deze opleiding. Studenten kunnen bij deze status een CZO erkend diploma ontvangen.

Status aanvraagformulier

Het aanvraagformulier wat u als zorgorganisatie invult om een afzonderlijke aanvraag of een aanvraag als onderdeel van een audit in te dienen kent verschillende statussen. De status is zichtbaar in het tabblad aanvraagformulier van het erkenningsdossier. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de status van de erkenning, de bijbehorende status van het aanvraagformulier en wie verantwoordelijk is.
Als u inlogt in 'Mijn CZO' ziet u verschillende tabbladen, waaronder het tablad 'to do'. In dit tabblad worden acties weergegeven waarbij er iets van u verwacht wordt.

Status erkenning Status aanvraagformulier Verantwoordelijke
In voorbereiding - In bewerking CEA
- In bewerking AE
- Invullen gereed CEA
- Geaccordeerd door CEA
- Invullen gereed rvb
- Geaccordeerd rvb
De zorginstelling die een aanvraag indient
In behandeling - In behandeling
- Open voor commentaar
De beleidsadviseur en de opleidingscommissie
In behandeling - Aanvullende vragen De zorginstelling die gevraagd wordt aanvullende vragen te beantwoorden
In behandeling - Open voor auditoren De auditsecretaris en het auditpanel
In behandeling - Definitief concept (bevindingen audit) De zorginstelling wordt gevraagd de bevindingen audit te corrigeren op feitelijke onjuistheden (alleen bij een audit)
In behandeling - Voorgenomen besluit
- Administratieve verwerking
Het CZO rondt de aanvraag af.
Actief - Definitief De erkenningsaanvraag is afgerond en u heeft een erkenning gekregen voor uw opleiding.
Afgewezen
Ingetrokken
Teruggetrokken
- Definitief De erkenningsaanvraag is afgesloten. De opleiding is niet erkend.