Skip to main content
Terug

Uitleg rollen zorgorganisatie bij erkenningsaanvraag

Voor het aanvragen van (her)erkenningen heeft het CZO verschillende rollen gedefinieerd. Iedere rol heeft andere verantwoordelijkheden in ‘Mijn CZO’. In dit bericht lichten wij de diverse rollen toe.

Iedere zorgorganisatie die een (her)erkenningsaanvraag indient bij het CZO heeft de volgende rollen:

  • Contactpersoon erkenningen & audits (CEA), deze rol wordt aangemaakt door de directie/raad van bestuur
  • Directie/raad van bestuur
  • Aanvrager erkenningen (AE), deze rol wordt aangemaakt worden door de CEA

Contactpersoon erkenningen & audits (CEA)

De contactpersoon erkenningen & audits (CEA) is door de directie/raad van bestuur van de zorgorganisatie aangewezen als contactpersoon voor het CZO. Alle processen rondom erkenningen en audits lopen via de CEA. Ook is de CEA de enige die een erkenning kan aanvragen. De CEA kan andere gebruikers aanmaken om de erkenningsaanvragen in te vullen. Deze persoon vervult de rol ‘aanvrager erkenning (AE)’. De CEA kan in het systeem zelf de AE aanmaken. Log hiervoor in op https://www.czo.nl/user/login.
Bekijk de instructie voor het aanmaken van een AE.

Aanvrager erkenningen (AE)

De aanvrager erkenningen (AE) is gekoppeld aan één of meerdere opleidingen. De AE kan zelf geen aanvraag starten. Nadat de AE de aanvraag heeft ingevuld zet degene de aanvraag terug naar de CEA.
De instructies voor het invullen en indienen van erkenningsaanvragen vindt u op de website van het CZO.

Directie/raad van bestuur

De directie/raad van bestuur ontvangt van de CEA een (her)erkenningsaanvraag. De raad van bestuur kan deze accorderen zodat deze bij de beleidsadviseur van de betreffende opleidingscommissie komt en/of bij de auditsecretaris van het CZO. De directie kan een (her)erkenningsaanvraag om een bepaalde reden ook weigeren. Deze gaat dan terug naar de CEA. Deze maakt de (her)erkenningsaanvraag in orde zodat deze door de raad van bestuur geaccordeerd kan worden om vervolgens door het CZO in behandeling te worden genomen. 
De instructie voor het aanmaken van de (gewijzigde) CEA door de directie/raad van bestuur vindt u op de website van het CZO.

Bekijk alle instructievideo’s rondom erkenningsaanvragen en audits hier.
Heeft u nog vragen? Ga dan naar onze contactpagina.