Skip to main content

Het tabblad ‘Overige wijzigingen’ is nu toegevoegd aan het erkenningsdossier. Hierin vindt u de overige wijzigingen die u digitaal heeft ingediend bij een actieve erkenning.