Skip to main content
  1. Vrijstellingen op basis van EVC’s moeten voorafgaand aan de opleiding gemeld worden bij het CZO. Gedurende het opleidingstraject is het niet meer mogelijk om vrijstellingen te melden.
  2. De zorgorganisatie is verantwoordelijk voor de vermelding van het aantal klokuren dat de student is vrijgesteld voor de praktijkcomponent.
  3. Het opleidingsinstituut is verantwoordelijk voor de vermelding van het aantal klokuren dat de student is vrijgesteld voor de theoriecomponent. 
  4. Een student mag voor maximaal 80% van de minimale praktijkuren worden vrijgesteld voor de praktijkcomponent van de opleiding.
  5. Een student mag 100% vrijgesteld worden voor de theoriecomponent van de opleiding.
  6. Een voorwerkperiode mag, indien dit een getoetst onderdeel van de EVC-procedure is, leiden tot vrijstellingen in het opleidingstraject.