Skip to main content
Terug

Erkenning aanvragen

Een her-erkenning van het CZO betekent dat de zorgorganisatie voldoet aan de landelijke opleidingseisen van het CZO. Deze worden vastgesteld door een CZO-opleidingscommissie. Studenten die een erkende opleiding doorlopen, ontvangen een CZO-erkend diploma dat in heel Nederland wordt geaccepteerd.

Opleidingseisen

Om in aanmerking te komen voor een erkenning, dient de opleiding te voldoen aan de door het CZO gestelde eisen. De eisen zijn vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO en de opleidingseisen van de opleiding. De opleidingseisen vindt u op de pagina opleidingen, per opleiding. Het proces van her-erkennen bestaat uit het indienen van een erkenningsaanvraag en een audit in uw instelling.

Indienen her-erkenningsaanvraag

Zorgorganisatie kunnen een erkenning aanvragen voor een CZO-erkende opleiding. Om een erkenning aan te kunnen vragen, dient een zorgorganisatie geregistreerd te staan bij het CZO.

Audits

Het CZO voert audits uit om de opleidingen in de feitelijke situatie te beoordelen. Daarnaast adviseren wij uw zorgprofessionals tijdens de audit over het vergroten van de kwaliteit van de zorgopleidingen binnen uw instelling. Op de pagina 'audits' leest u wat u kunt verwachten voorafgaand en tijdens een auditbezoek van het CZO.

Downloads