Skip to main content
Terug

Eisen erkenningsaanvraag

Zorgorganisaties en opleidingsinstituten kunnen een erkenning aanvragen voor een bepaalde opleiding. Op deze pagina leest u hoe dit in zijn werk gaat.

Opleidingseisen

Om in aanmerking te komen voor een erkenning, dient de opleiding te voldoen aan de door het CZO gestelde eisen. De eisen zijn vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO en de opleidingseisen van de opleiding. De opleidingseisen vindt u op de pagina opleidingen, per opleiding.

Aanvullende eisen

Voor de opleidingen tot radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laborant gelden tevens de eisen die zijn opgenomen in de specifieke opleidingsreglementen. Deze kunt u, evenals het deskundigheidsgebied en eindtermen, vinden bij de specifieke opleiding.

Procedure (losse) erkenningsaanvraag

Voor het indienen van een afzonderlijke erkenningsaanvraag is de 'procedure afzonderlijke erkenningsaanvraag zorgorganisaties' van toepassing. Uw erkenningsaanvraag wordt beoordeeld door de opleidingscommissie. Indien noodzakelijk zal er door de opleidingscommissie een audit worden uitgevoerd. Hiervoor is de 'procedure OC audit zorgorganisaties' van toepassing. Beide procedures maken onderdeel uit van het Reglement Erkenning Opleidingen CZO. Het reglement onderscheidt de groepen: zorgorganisaties, specialistische centra en ambulance diensten.

Bekijk de instructies digitalisering erkenningen en audits

Kosten

Voor zorgorganisaties die geen lid zijn van de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Ambulancezorg Nederland zijn kosten verbonden aan de behandeling van de erkenningsaanvraag. Bekijk het huidige tarief.