Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen met betrekking tot de registratie dienen zo snel mogelijk digitaal aan het CZO te worden doorgegeven.

 

De student kan wijzigingen in het e-mailadres of postadres zelf aanpassen door in te loggen via mijn CZO.

Wanneer er sprake is van verlenging van de opleiding, dient dit door de contactpersoon van de zorginstelling digitaal gemeld te worden.

Voor de student die een opleiding tot anesthesiemedewerker, operatieassistent, radiodiagnostisch laborant of radiotherapeutisch laborant volgt, geldt dat -indien er sprake is van dreiging van het overschrijding van het maximale aantal ziektedagen en/of van de maximale opleidingsduur- een tijdelijke onderbreking schriftelijk kan worden aangevraagd bij de landelijke opleidingscommissie. Zie hiervoor de regeling van de betreffende opleidingen.

Let op: Voor het CZO mag voor de verpleegkundige vervolgopleidingen de opleiding meerdere malen worden verlengd. De opleidingen operatieassistent en anesthesiemedewerker mogen de opleidingstermijn van 4 jaar niet overschrijden. Zie ook de regels studentenadministratie.

 

Wordt de opleiding voortijdig beëindigd , dan dient de contactpersoon van de zorginstelling dit binnen 3 weken na beëindiging digitaal door te geven aan het CZO.

Als de student tijdens de opleiding van instelling verandert, dient de student dit digitaal te melden. De nieuwe instelling dient de overstap digitaal te accorderen. Zie ook de regels studentenadministratie.

De student die een opleiding tot anesthesiemedewerker, operatieassistent, radiodiagnostisch laborant of radiotherapeutisch laborant volgt, kan tijdens zijn opleiding eenmaal van instelling veranderen. Zie hiervoor de regeling van de betreffende opleiding.