Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen met betrekking tot de registratie dienen zo snel mogelijk digitaal aan het CZO te worden doorgegeven.

Wijziging e-mail

De student kan wijzigingen in het e-mailadres of postadres zelf aanpassen door in te loggen via Mijn CZO.

Verlenging opleidingsduur (wijziging einddatum opleiding)

Wanneer er sprake is van verlenging van de opleiding, dient dit door de contactpersoon van de zorginstelling digitaal gemeld te worden.

Voor de student die een opleiding tot anesthesiemedewerker, operatieassistent of medewerker operatieve zorg volgt, geldt dat een tijdelijke onderbreking schriftelijk kan worden aangevraagd bij de landelijke opleidingscommissie. Dit kan alleen als er sprake is van dreiging van het overschrijding van het maximale aantal ziektedagen en/of van de maximale opleidingsduur. Zie hiervoor de regeling van de betreffende opleidingen.

Let op: Voor het CZO mag voor de verpleegkundige vervolgopleidingen de opleiding meerdere malen worden verlengd. De opleidingen operatieassistent en anesthesiemedewerker mogen de opleidingstermijn van 4 jaar niet overschrijden. Zie ook de regels studentenadministratie.

Stopzetten van de opleiding

Als de student voortijdig stopt met de opleiding, dan moet het CZO binnen 3 weken op de hoogte worden gebracht. Lees meer op de pagina: voortijdige beëindiging van de opleiding.

Wijzigen instelling

Als de student tijdens de opleiding van instelling verandert, dient de student dit digitaal te melden. De nieuwe instelling dient de overstap digitaal te accorderen. Zie ook de regels studentenadministratie.

De student die een opleiding tot anesthesiemedewerker, operatieassistent, radiodiagnostisch laborant of radiotherapeutisch laborant volgt, kan tijdens zijn opleiding eenmaal van instelling veranderen. Zie hiervoor de regeling van de betreffende opleiding.

Aanvraag verklaring van registratie

Hebt u voor uw (nieuwe) werkgever een (Engelse) verklaring nodig dat u als gediplomeerde staat geregistreerd bij het CZO, dan kunt u de verklaring van registratie aanvragen bij het CZO.