Werkwijze fusie zorginstellingen

Inleiding

Een fusie tussen instellingen betekent een aanpassing in de erkenningen- en studentenadministratie van het CZO en de betrokken instellingen. Het CZO beschikt niet over de mogelijkheid om actief en tijdig te anticiperen op deze fusies en samenwerkingsverbanden. Een melding vanuit de zorginstelling is daarom noodzakelijk. 

In onderstaande procedure wordt weergegeven welke stappen het CZO van de instellingen verwacht om de fusie tijdig kenbaar te maken en welke gevolgen de fusie heeft voor de erkenningen, de lopende inschrijvingen van studenten en de afgifte van het CZO-diploma.

Melding instelling

 1. De raad van bestuur/directie van de zorginstellingen die gaan fuseren of reeds gefuseerd zijn, verklaren schriftelijk aan het CZO de fusie. Hierin is in ieder geval opgenomen:
  • De naam van de nieuwe rechtspersoon zoals vastgelegd in de notariële akte en zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
  • De datum waarop de nieuwe rechtspersoon ontstaat/ontstaan is.
 2. Het CZO controleert op de gestelde datum de rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel. De rechtspersoon wordt, indien bij de Kamer van Koophandel ingeschreven, in de administratie van het CZO verwerkt ten behoeve van de erkenningen, afgifte diploma’s en de Beschikbaarheidbijdrage. De verwerking in de CZO-administratie vindt dus pas plaats als de rechtspersoon openbaar is in de Kamer van Koophandel. Wanneer de zorginstelling verzekerd wil zijn van een correcte en tijdige administratieve wijziging bij het CZO wordt aangeraden bij de verklaring een kopie van de notariële akte of inschrijving in de Kamer van Koophandel mee te zenden.

Wat betekent dit?

Erkenningen

 1. De CZO-erkenningen, van de instellingen die gefuseerd zijn, blijven behouden en worden in het erkenningenregister omgezet op de naam van de nieuwe instelling. De naam van de instelling is overeenkomstig de naam van de nieuwe rechtspersoon.
 2. Indien de fusie tevens een wijziging in de CZO-erkende opleiding(en) betreft, dient overeenkomstig deel C van het Reglement Erkenning Opleidingen CZO een wijziging van de opleiding te worden doorgegeven. De opleidingscommissie zal beoordelen of er een een nieuwe erkenningsaanvraag moet worden ingediend of een verandwoording van de betreffende wijziging noodzakelijk is om de erkenning te behouden.

Inschrijving student en CZO-diploma afgifte

 1. De studenten, die in opleiding zijn bij de instellingen die fuseren/gefuseerd zijn, worden overgezet naar de nieuwe instelling. Hiervoor is geen individuele actie van de studenten vereist.
 2. De vermelding van de instelling op het CZO-diploma is overeenkomstig de naam van  de nieuwe rechtspersoon.
 3. Diploma’s die voor de datum van de fusie zijn aangevraagd en na de fusie worden afgegeven, worden afgegeven onder de vermelding van de nieuwe naam van de instelling.
 4. Indien de instelling geen tijdige melding doet van de fusie, worden de CZO-diploma’s afgegeven op de voorgaande rechtspersonen die bekend zijn bij het CZO. Indien de instelling een correctie hiervoor achteraf wenst, worden hiervoor kosten in rekening gebracht overeenkomstig de reguliere kosten voor het CZO-diploma.