VVT - opleidingen Verzorgende Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)

GRZ staat voor Geriatrische Revalidatiezorg. De verzorgende GRZ ondersteunt de cliënt en de mantelzorger bij training gericht op het bereiken van revalidatiedoelen. Daarnaast coördineert zij de zorg voor de cliënt in samenwerking met het multidisciplinaire team dat de cliënt begeleidt en behandelt bij de revalidatie. De verzorgende GRZ is een specialist in de zorg voor de cliënt in de geriatrische revalidatiezorg.

Geschiedenis van de functie verzorgende GRZ

In 2013 verscheen de Leidraad Geriatrische revalidatiezorg, geschreven in opdracht van de regieraad Kwaliteit van Zorg en het Ministerie van VWS.  Daarin is de Geriatrische Revalidatiezorg omschreven als: Geïntegreerde multidisciplinaire zorg die gericht is op verwacht herstel van functioneren en participatie bij laag belastbare ouderen na een acute aandoening of functionele achteruitgang. Eén van de aanbevelingen in de leidraad was om de competenties voor alle professionals werkzaam in de GRZ te beschrijven. Het profiel voor deze nieuwe functie verzorgende GRZ is ontwikkeld in samenwerking met het werkveld en sinds 2017 beschikbaar. Het profiel kunt u vinden op deze website

Inhoud van de functie

De verzorgende GRZ heeft een functie waarin reguliere taken van een verzorgende worden gecombineerd met taken die specifiek zijn voor de GRZ. De verzorgende GRZ werkt in de directe zorg met cliënten in de geriatrische revalidatiezorg. Daarnaast is de verzorgende GRZ onderdeel van het multidisciplinair team van behandelaren en zorgmedewerkers dat de cliënt begeleidt bij de revalidatie. In dit team wordt de voortgang van de revalidatie besproken in het Multidisciplinair Overleg (MDO). De verzorgende GRZ beschikt,  door het dagelijks werk met cliënten, over relevante informatie over de voortgang van de revalidatie. Onderdeel van haar functie is dan ook om relevante gegevens te verzamelen en te delen met collega’s in het multidisciplinair team.

Rol van de verzorgende GRZ

De verzorgende GRZ is het eerste aanspreekpunt voor cliënt en mantelzorgers voor vragen over de zorg en de voortgang van de revalidatie. Zij geeft cliënten, mantelzorgers en collega’s advies over de revalidatie. De verzorgende GRZ is medeverantwoordelijk voor het bijstellen van het revalidatieplan als bijvoorbeeld revalidatiedoelen worden veranderd.

De verzorgende GRZ werkt samen met andere professionals in de zorg zoals de specialisten ouderengeneeskunde, paramedici, psychologen, activiteitenbegeleiders, geestelijk verzorgers en facilitair medewerkers. De verzorgende GRZ geeft informatie en voorlichting aan leerlingen, stagiaires en vrijwilligers.

 

Werkgelegenheid voor een verzorgende GRZ

De verzorgende GRZ kan werken op een afdeling met cliënten met een specifiek ziektebeeld of op een afdeling waar cliënten met verschillende aandoeningen revalideren. Een veel gekozen indeling is een afdeling voor neurorevalidatie, orthopedische revalidatie en overig. Cliënten die gebruik maken van GRZ lijden regelmatig ook aan andere aandoeningen dan datgene waarvoor ze komen revalideren. Voor de verzorgende GRZ is actuele kennis over veel voorkomende ziektebeelden bij kwetsbare ouderen  en het verloop van revalidatieprocessen daarom noodzakelijk. 

Verwacht wordt dat de verzorgende GRZ in de toekomst ook werkzaam is in de thuiszorg als cliënten korter verblijven op een revalidatieafdeling en eerder naar huis gaan om daar de revalidatie voort te zetten.