VVT - opleidingen Opleiding Kraamverzorgende

Sociale partners binnen de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) vinden goed opgeleide kraamverzorgenden van groot belang en hebben daarom de branche-erkenning geregeld voor de verkorte opleiding tot kraamverzorgende.

Wanneer de opleiding voldoet aan de erkenningseisen, krijgen deelnemers die met succes de verkorte opleiding afronden het branche-erkende diploma ‘kraamverzorgende’, inclusief een bijbehorende speld.

Het beroepscompetentieprofiel van de Kraamverzorgende beschrijft het eindniveau van de deelnemers aan de opleiding. Daarnaast worden in het profiel de kaders geschetst voor het opleidingsprogramma dat tot dit eindniveau moet leiden. Het grootste deel van de opleidingstijd bestaat uit leren in de praktijk.

De branche-erkende opleiding Kraamverzorgend betreft een takenpakket van werkenden die in de thuissituatie de zorg voor de kraamvrouw en pasgeborene uitvoeren en de verloskundige assisteren tijdens de thuisbevalling. De opleiding tot Kraamverzorgende bereidt voor op het kunnen vervullen van de taken binnen deze functie. 

Meer informatie

Meer informatie over de branche-erkende opleiding tot kraamverzorgende vindt u in onderstaande documenten: