VVT - opleidingen Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

GVP staat voor Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie. De GVP is het eerste aanspreekpunt bij vragen met betrekking tot psychogeriatrie, benaderingswijze en problemen. Zij begeleidt en geeft informatie aan collega's, mantelzorgers en vrijwilligers (rechtstreeks of via verzorgende). De GVP is een specialist in de zorg voor de psychogeriatrische cliënt.

Geschiedenis van de functie GVP

In de periode 2007-2008 is onderzoek verricht in het werkveld naar (het draagvlak voor) een tweede doorstroomfunctie. Uit het onderzoek is gebleken dat zowel bij het management van de VVT-instellingen als bij verzorgenden er draagvlak bestaat voor doorgroei naar de functie van GVP. Het profiel voor de nieuwe functie is ontwikkeld in samenwerking met het werkveld en is sinds 2009 beschikbaar. Het profiel kunt u hier downloaden.

Inhoud van de functie

De GVP heeft extra taken en verantwoordelijkheden naast die van verzorgende. De GVP werkt in de directe zorg met psychogeriatrische mensen. Daarnaast is de GVP inhoudelijk deskundig op het gebied van psychogeriatrie. Zij of hij adviseert en ondersteunt collega's, mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg voor de dementerende cliënt.

Rol van de GVP

De GVP verplaatst zich in de behoeften, wensen en mogelijkheden van de psychogeriatrische cliënt. De GVP behartigt de kwaliteit van leven van een psychogeriatrische cliënt. Ze stelt de cliënt centraal in de zorgverlening en attendeert collega's, stagiairs en leerlingen hierop. Ze overlegt met andere zorgverleners en behandelaars, zoals artsen, psychologen, activiteitenbegeleiders en fysiotherapeuten. Verder geeft ze ook informatie en voorlichting over psychogeriatrie aan mantelzorgers en vrijwilligers.

Werkgelegenheid voor een GVP

De GVP-functie is, sinds de eerste opleidingen in 2010 van start zijn gegaan, een herkenbare functie in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). De GVP-functie heeft zijn waarde in de uitvoering van de zorg aan psychogeriatrische cliënten bewezen. De GVP-er wordt op verschillende wijzen ingezet: zij maken deel uit van een multi disciplinair team of werken als zorginhoudelijk expert in kleinschalige woongroepen.