VVT opleidingen - erkenningsregeling

In deze regeling wordt beschreven aan de hand van welke criteria en langs welke weg de beoordeling door de branche VVT van opleidingsorganisaties en hun programma's plaatsvindt op hun geschiktheid voor het verzorgen van één of meer erkende opleidingen in de branche VVT.

De branche VVT kent naast een aantal functiegerichte thuiszorgopleidingen de branche-erkende opleidingen tot Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV), tot Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) en de verkorte opleiding tot Kraamverzorgende. Door de VVT branche erkende opleidingen zijn opleidingen zonder civiel effect (dat wil zeggen 'zijn niet CREBO of CROHO erkend'), maar zijn wel opleidingen met een civiel effect in de branche VVT zelf. Het gaat bij opleidingen voor (vervolg)functies, die binnen de branche vaak voorkomen en waarbij het binnen de branche van belang wordt geacht dat de kwaliteit is gewaarborgd. Meer concreet betekent dit dat het verstrekte diploma van een dergelijke opleiding garandeert dat de gediplomeerde beschikt over de door de branche vastgestelde competenties, ongeacht welke opleidingsorganisatie het diploma verstrekt en ongeacht met behulp van welke methoden de competenties zijn verworven.

De toetsing van opleidingsorganisaties en hun opleidingsprogramma's aan criteria beoogt de gewenste kwaliteit van de programma's te waarborgen. De regeling 'Erkenning Opleidingen in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg' beschrijft hoe dit voor de opleidingen EVV, GVP en de verkorte kraamopleiding plaatsvindt.

In mei 2015 is de regeling aangepast met criteria voor de inzet van e-learning en blended learning. De laatste wijziging is aangebracht in februari 2017. Dit betreft de toevoeging van de opleiding GRZ. Het document 'Erkenning Opleidingen in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg mei 2015’ kunt u in het linker menu downloaden.