VVT - opleidingen Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV)

EVV staat voor Eerst Verantwoordelijk Verzorgende. De EVV is eerste aanspreekpunt voor de cliënt en diens naasten met betrekking tot de zorgverlening en is verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorgverlening.

Geschiedenis van de functie EVV

Het niveau van vereiste competenties van verpleegkundigen en verzorgenden is de afgelopen jaren gestegen. Dit is het gevolg van veranderende eisen aan de zorg- en dienstverlening. Deze veranderende eisen, maar ook de behoefte aan loopbaanmogelijkheden hebben geleid tot een vraag naar doorgroeifuncties. De EVV is één van de doorgroeifuncties voor een verzorgende in verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg. Sinds 2003 bestaat voor de functie van EVV een 'officieel' competentie- en kwalificatieprofiel. In 2009 is het profiel geactualiseerd op basis van de ontwikkelingen in de ouderenzorg. Het profiel kan je hier downloaden. Het profiel vormt de basis voor de branche-erkende vervolgopleiding tot EVV.

Inhoud van de functie

De EVV heeft extra taken en verantwoordelijkheden naast die van verzorgende. Het werk van de EVV bestaat uit veel uiteenlopende activiteiten die op elkaar afgestemd en geïntegreerd moeten worden. De EVV is eerste aanspreekpunt voor de cliënt en diens naasten met betrekking tot zorgverlening en is verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorgverlening.

Rol van de EVV

De EVV bewaakt dat de zorg wordt geboden aan de cliënt die past bij zijn of haar wensen. Een goed gevoel hebben voor wat iemand wil, goed kunnen luisteren en je kunnen verplaatsen zijn vaardigheden die hiervoor nodig zijn. De EVV is eerste aanspreekpunt bij vragen, klachten en problemen. De EVV-functie vraagt om communicatief talent. De EVV heeft een signalerende taak en initieert actie waar nodig. Dit vraagt besluitvaardigheid en initiatief kunnen nemen. De EVV coördineert de zorg die verschillende soorten zorgverleners aan haar cliënten bieden. Goed kunnen plannen en organiseren is daarbij van belang. In samenwerking met behandelaars volgt ze hun aanwijzingen, maar behartigt ze ook de belangen van haar cliënten. Een EVV is een coöperatieve, stevige overlegpartner. Bovendien geeft ze aanwijzingen aan verzorgenden en stagiairs. Daarbij zijn coachende vaardigheden onmisbaar.

Werkgelegenheid voor een EVV

De EVV-functie heeft sinds het tot stand komen van het profiel in 2003 zijn waarde in de praktijk aangetoond. Een zeer groot aantal zorgorganisaties werkt op dit moment met EVV's. Het aantal instellingen dat deze functie heeft opgenomen in het functiehuis van de organisatie is sterk toegenomen. Ook in de kleinschalig wonen settingen worden EVV's ingezet om de zorg voor deze groep te coördineren. Overigens noemen instellingen een EVV ook wel contactverzorgende of zorgcoördinator. Op dit moment telt de branche ruim 15.000 (branche-erkende) EVV's.