Vrijstellingen en EVC's

Vrijstellingen op basis van Eerder Verworven Competenties (EVC’s)

Vrijstellingen op basis van EVC’s moeten voorafgaand aan de opleiding gemeld worden bij het CZO. Is de opleiding eenmaal gestart, dan is het niet meer mogelijk om vrijstellingen te melden en/of de opleidingsduur te verkorten.

Werkwijze melding vrijstelling

Zodra een student zich bij het CZO heeft aangemeld, krijgt de zorginstelling en het opleidingsinstituut een bericht dat een student is aangemeld. De zorginstelling en het opleidingsinstituut dienen hier akkoord voor te geven.
  • Hierin geeft de zorginstelling en/of opleidingsinstituut aan, dat er sprake is van een vrijstelling. De zorginstelling geeft dit aan voor de praktijkcomponent en het opleidingsinstituut voor de theoriecomponent van de opleiding.
  • De zorginstelling en/of het opleidingsinstituut geeft aan voor hoeveel uur er vrijstelling wordt verleend. Bij het opgeven van de vrijstelling en het aantal uren dient een document te worden geüpload. Uit dit document moet duidelijk zijn, op basis van welke vooropleiding of competenties de vrijstelling wordt verleend. 
Beperkingen
  • Voor een student die is gestart met een opleiding en deze vroegtijdig heeft beëindigd, kan bij herstart van zijn opleiding, in dezelfde instelling, pas na minimaal een halfjaar een tweede opleidingstraject worden gestart. Voor dit tweede traject kunnen vrijstellingen worden verleend.
  • Een student met een ‘huisdiploma’ kan zich niet bij het CZO aanmelden voor dezelfde opleiding met vrijstellingen, als deze opleiding reeds is voltooid bij dezelfde zorginstelling. Dit geldt niet voor een gefuseerde instelling als de kandidaat de opleiding heeft gedaan voorafgaand aan de juridische fusiedatum en de instelling niet in staat was om zelfstandig op te leiden volgens de CZO-eisen. 
Vragen?

Bekijk hieronder onze veelgestelde vragen over vrijstellingen en EVC's. Zit uw vraag er niet bij, of is uw vraag nog niet beantwoord? Stuur dan een e-mail naar studentenregistratie@czo.nl.

Bekijk hieronder onze veelgestelde vragen over vrijstellingen en EVC's

Vrijstellingen en EVC's

  • Hoe kom ik in aanmerking voor vrijstelling(en)?
    Vrijstellingen moeten aangevraagd worden bij de theorie- en/of praktijkaanbieder. Vrijstellingen dienen bij de digitale aanmelding van de student doorgegeven te worden aan het CZO. Dit gebeurt door de instelling en/of het opleidingsinstituut.
  • Ik heb een mail gekregen met definitieve inschrijving. Echter, ik heb vrijstellingen die niet bij mijn aanmelding opgenomen zijn. Hoe kan dat?
    Staan de vrijstellingen niet bij je aanmelding? Neem voor praktijkvrijstellingen contact op met de contactpersoon van je zorginstelling en theorievrijstellingen met de contactpersoon van het opleidingsinstituut. Let op: tot een maand na de startdatum van je opleiding (mits de aanmelding later binnenkomt dan de startdatum) kunnen vrijstellingen doorgegeven worden. Gedurende de opleiding is het niet meer mogelijk vrijstellingen door te geven.