Vragenlijst

Wijziging praktijkleerroute Verpleegkundig Centralist Meldkamer AmbulancezorgHet CZO heeft criteria geformuleerd voor de specifieke opleiding om de kwaliteit en kwantiteit van die opleiding te garanderen. Het uitgangspunt hierin is het behalen van het deskundigheidsgebied en de eindtermen. 
Dit aanvraagformulier is onlosmakelijk verbonden met het aanvraagformulier zorginstelling van de opleidingssituatie op instellingsniveau.
 

Kwaliteitsborging

Criterium 2.4

Er wordt beschreven hoe de kwaliteit van de opleiding op de praktijkleerplaats wordt geborgd.

Handreiking:
 • Wordt de student structureel door de zorginstelling in staat gesteld om te leren en is vastgesteld hoeveel tijd aan leren wordt besteed tijdens de praktijkleerperiode(s)? 
 • Wordt de kwaliteit van de opleiding gemonitord middels een kwaliteitscyclus/ kwaliteitssysteem?
 • Vindt op de praktijkleerplaats evaluatie plaats van het praktijkdeel van de opleiding door middel van feedback van de verschillende stakeholders (o.a. studenten, begeleiders, vakdocenten en het opleidingsinstituut)?
Nummer van de vraag Omschrijving
Vraag 1 Beschreven is hoe de kwaliteit van de opleiding op de praktijkleerplaats wordt geborgd.
Vraag 2 Beschreven is hoeveel tijd en op welke wijze de student in staat wordt gesteld om te leren op de betreffende praktijkleerplaats(en).
Criterium 2.5

Er wordt beschreven hoe de kwaliteit van de praktijk- en werkbegeleiders wordt gemonitord en geborgd.

Handreiking:
 • Zijn de praktijk- en werkbegeleiders didactisch bekwaam?
 • Wordt de werkbegeleiding verzorgd door gelijkwaardig opgeleide zorgprofessionals? 
 • Is de begeleiding van de student geborgd door minimaal een vaste werk- en praktijkbegeleider?
 • Kan de student altijd een beroep doen op een werkbegeleider die gelijkwaardig is opgeleid?
Nummer van de vraag Omschrijving
Vraag 3 Beschreven is hoe de kwaliteit van de werk- en praktijkbegeleiding wordt gemonitord en geborgd. 
NB: Indien de opleiding op meerdere afdelingen c.q. praktijkleerplaatsen plaatsvindt, dient de begeleiding per praktijkleerplaats te worden verantwoord.
Vraag 4 De student wordt tijdens de opleiding begeleid door een hiervoor gecertificeerde werkbegeleider.
Vraag 5 De student is volledig overgepland tot het moment van het behalen van het tussenassessment van de opleiding tot Verpleegkundig Centralist Meldkamer Ambulancezorg (VCMKA). Tot het behalen van het CZO diploma VCMKA werkt een centralist i.o. altijd met een centralist die een landelijk erkende opleiding heeft gevolgd.

Leerplaatsprofiel en ketenzorg

Criterium 2.6

De student wordt aantoonbaar opgeleid in de keten van het betreffende vakgebied c.q. specialisme. Met als doel het beheersen van het deskundigheidsgebied en het behalen van de eindtermen. 

Handreiking:
 • Is er een beschrijving gegeven van de praktijkleerroute die doorlopen wordt tijdens de opleiding? 
 • Is er beschreven welke eindtermen op welke praktijkleerplaats behaald worden?
 • Is in de beschreven praktijkleerroute zichtbaar dat de student tijdens zijn opleiding de keten/zorgpad van één of meerdere patiëntencategorieën volgt?
Nummer van de vraag Omschrijving
Vraag 6 Beschreven is welk deel van de opleiding de student op welke praktijkleerplaats doorbrengt door in ieder geval:
 •   een beschrijving van de eindtermen die per praktijkleerplaats behaald kunnen worden;
 •   de duur van de opleiding per praktijkleerplaats.
Vraag 7 De student maakt gebruik van een individueel opleidingsplan (bijv. een portfolio).

Eisen praktijkleersituatie

Criterium 2.7

De zorginstelling voldoet aan de specifieke eisen die gesteld zijn aan de voorzieningen op de praktijkleerplaats(en).

Handreiking:
 • Komen studenten voldoende in aanraking met de juiste patiëntencategorieën c.q. ziektebeelden om het deskundigheidsgebied te beheersen en de eindtermen op niveau ‘doet’ te behalen? 
 • Zijn er externe stages noodzakelijk om het deskundigheidsgebied te beheersen en de eindtermen op niveau ‘doet’ te behalen?
 • Doorlopen de studenten de verplichte stages die door het CZO zijn gesteld? 
Nummer van de vraag Omschrijving
Vraag 10 Circulation
De RAV garandeert dat iedere verpleegkundig centralist in opleiding tenminste 40 patiënten trieert waarbij de circulatie bedreigd is ten gevolge van shock.
Vraag 11 Circulation
De RAV garandeert dat iedere verpleegkundig centralist in opleiding tenminste 40 patiënten trieert waarbij de circulatie bedreigd is als gevolg van tachy- en bradycardie.
Vraag 12 Circulation
De RAV garandeert dat iedere verpleegkundig centralist in opleiding tenminste 40 patiënten trieert waarbij de circulatie bedreigd is bij verdenking ischemie, myocard, pijn op de borst.
Vraag 13 Disability 
De RAV garandeert dat iedere verpleegkundig centralist in opleiding tenminste 20 patiënten trieert met neurologische problematiek waarvan tenminste 10 patiënten non-trauma:
 •   afwijkende bloedglucosespiegel;
 •   intoxicatie;
 •   onrustige patiënt;
 •   syncope of verminderd bewustzijn.
En tenminste 5 patiënten met een neurotrauma waarbij de EMV score <12 is.
Vraag 14 Exposure
De RAV garandeert dat iedere verpleegkundig centralist in opleiding tenminste 5 patiënten trieert, waaronder patiënten met:
 •   onderkoeling
 •   oververhitting.
Vraag 15 De RAV garandeert dat iedere verpleegkundig centralist in opleiding tenminste 5 reanimaties trieert waarbij telefonische instructie vereist is.
Vraag 16 De RAV garandeert dat iedere verpleegkundig centralist in opleiding tenminste 10 patiënten trieert met een psychiatrische problematiek waarvan minimaal 5 patiënten met een acute psychiatrische problematiek.
Vraag 17 De RAV garandeert dat iedere verpleegkundig centralist in opleiding tenminste 15 geriatrische patiënten trieert.
Vraag 18 De RAV garandeert dat iedere verpleegkundig centralist in opleiding tenminste 5 acuut zieke kinderen trieert.
Vraag 19 De RAV garandeert dat iedere verpleegkundig centralist in opleiding tenminste 2 verloskundige meldingen trieert.
Vraag 20 Setting en Keten:
De RAV garandeert dat de verpleegkundig centralist in opleiding ervaring opdoet in de keten van zorg door een stage van 8 uur op een GMK meldkamer. (Totaal 8 uur voor Brandweer, Politie en Servicecentrum.)
Vraag 21 Setting en Keten:
De RAV garandeert dat de verpleegkundig centralist in opleiding ervaring opdoet in de keten van zorg door een facultatieve stage van 8 uur op een SEH of bij de HAP. 
Vraag 22 Setting en Keten:
De RAV garandeert dat de verpleegkundig centralist in opleiding ervaring opdoet in de keten van zorg door een stage van 8 uur bij een CZO-erkende RAV op de Ambulance.
Vraag 23 Soort urgentie (op basis van indicatie meldkamer)
De RAV garandeert dat de verpleegkundig centralist in opleiding de volgende contactfrequentie meldingen/uitgiftes, logistieke taken en coördinerende taken uitvoert.
Complexe ritaannames (112-meldingen), min. 50.
Vraag 24 Soort urgentie (op basis van indicatie meldkamer)
De RAV garandeert dat de verpleegkundig centralist in opleiding de volgende contactfrequentie meldingen/uitgiftes, logistieke taken en coördinerende taken uitvoert.
Complexe rituitgiftes (A1 en A2 urgenties), min. 50. 
Vraag 25 Soort urgentie (op basis van indicatie meldkamer)
De RAV garandeert dat de verpleegkundig centralist in opleiding de volgende contactfrequentie meldingen/uitgiftes, logistieke taken en coördinerende taken uitvoert.
Complexe indicatiestellingen (uit 112 meldingen), min. 50.
Vraag 26 Soort urgentie (op basis van indicatie meldkamer)
De RAV garandeert dat de verpleegkundig centralist in opleiding de volgende contactfrequentie meldingen/uitgiftes, logistieke taken en coördinerende taken uitvoert.
Niet-complexe ritaannames (B-vervoer), min. 50.
Vraag 27 Grootschalig incident
De RAV garandeert dat de verpleegkundig centralist in opleiding in een oefensituatie laat zien dat de taken en verantwoordelijkheden passend bij de functie tijdens GGB worden beheerst.
Vraag 28 Logistieke taken
De RAV garandeert dat de verpleegkundig centralist in opleiding, op basis van adresgegevens en urgentie mede, de meest geschikte aanrijroute bepaalt conform de afspraken en regels die in het inzetvoorstel zijn opgenomen.
Vraag 8 Airway:
De RAV garandeert dat iedere verpleegkundig centralist in opleiding tenminste 20 patiënten trieert waarbij een vorm van luchtwegmanagement wordt toegepast en/ of telefonische instructie vereist is. Bij tenminste 10 patiënten is instructie voor het creëren van een vrije ademweg vereist. 
Vraag 9 Breathing:
De RAV garandeert dat iedere verpleegkundig centralist in opleiding tenminste 20 patiënten trieert waarbij de ademhaling bedreigd is.