Voortijdige beëindiging opleiding

Voortijdige beëindiging van de opleiding

Als de student stopt met de opleiding en deze dus niet afrondt, dan is het belangrijk dat hij of zij dit zo snel mogelijk doorgeeft aan de contactpersoon voor het CZO. De contactpersoon van de zorginstelling moet dit digitaal doorgeven aan het CZO. En wel binnen 3 weken na de stopzetting van het opleidingstraject. Wanneer de student niet weet wie de contactpersoon is, dan is het zijn of haar verantwoordelijkheid om dit via de praktijkopleider te weten te komen.

Opleiding hervatten: wachttijd 6 maanden

Als de student de opleiding wil hervatten, nadat zijn/haar inschrijving eerder is stopgezet, dan geldt een wachtperiode van 6 maanden om dezelfde opleiding bij dezelfde zorginstelling weer te kunnen starten (of hervatten)