Toelaten nieuwe opleidingen CZO

In verband met de voorbereidingen van het programma CZO Flex Level zal het CZO de komende 2 jaar gebruiken om zich op een nieuw stelsel voor te bereiden. Daarbij horen de kerntaken:
 • het ontwikkelen van een architectuur die modulair opleiden ondersteunt;
 • het beschrijven van opleidingseisen die passen bij het modulair opleiden;
 • CZO-toetsing en certificering inrichten.
Wilt u een zorgopleiding laten accrediteren door het CZO? Maak dit kenbaar via erkenningen@czo.nl. In afstemming met partijen zal bekeken worden of en wanneer deze meegenomen kunnen worden in het programma CZO Flex Level.
 
Opleidingen die recentelijk zijn aangemeld
In 2017 en 2018 zijn met een aantal instellingen al afspraken gemaakt voor het toelaten van nieuwe opleidingen. Hiervoor worden momenteel opleidingseisen ontwikkeld. Met de werkgroepen zal uiteraard naar de aansluiting met het programma CZO Flex Level worden gezocht.

Erkenningsaanvragen voor bestaande CZO-opleidingen blijven van kracht
Erkenningsaanvragen voor geregistreerde CZO-opleidingen kunnen zoals gebruikelijk worden ingediend en worden conform reguliere werkwijze afgehandeld.

Actieve erkenningsaanvragen blijven van kracht, totdat er een moment van hererkenning plaatsvindt. Uitgezonderd hiervan zijn de erkenningen die op dit moment actief zijn, maar waarvoor een bindende voorwaarde geldt. Voor deze erkenningen geldt een aparte geldigheidsduur.
 
Het CZO werkt verder aan een stevig fundament om ook in de toekomst de kwaliteit van zorgopleidingen hoog te houden.

De volgende opleidingen zijn momenteel in oprichting bij het CZO:
 
 • brandwondenverpleegkundige
 • dialyse-assistent
 • deskundige infectiepreventie publieke gezondheid
 • highcare-kinderverpleegkundige
 • highcare-neonatologieverpleegkundige
 • hartfunctielaborant
 • intensivecarepractitioner 
 • medewerker interventiecardiologie
 • medisch technicus
 • orgaanperfusionisten
 • verpleegkundige cardiothoracale chirurgie
 • wondconsulent
 • wondverpleegkundige
 • ziekenhuispsychiatrieverpleegkundige
VVT-opleidingen:
 • de gespecialiseerd verzorgende somatiek
 • de gespecialiseerd verzorgende gerontopsychiatrie 
Bo-geboortezorg:
 • verkorte opleiding tot kraamverzorgende

 In 2019 legt CZO Flex Level het fundament voor het modulair en flexibel maken van (vervolg)opleidingen. In 2020 start de implementatie van het nieuwe onderwijs. Voor de volledige herziening en implementatie van het stelsel wordt vier jaar uitgetrokken.
Lees meer over het project CZO Flex Level.

 

 

Veel gestelde vragen CZO Flex Level

Project CZO Flex Level

 • Blijft het CZO de komende periode erkenningen afgeven?
  Ja, erkenningsaanvragen voor geregistreerde CZO-opleidingen kunnen gewoon worden ingediend en worden conform reguliere werkwijze afgehandeld.
 • Blijven de CZO opleidingscommissies in hun huidige vorm bestaan?
  In navolging van de themaclusters binnen CZO Flex Level is het CZO voornemens opleidingscommissies te clusteren. In deelproject 3 wordt in afstemming met CZO en haar achterban verkend hoe de opleidingscommissies goed kunnen worden vormgegeven, zodat het aansluit bij de wijze waarop het CZO toezicht gaat houden op het nieuwe opleiden.

   
 • Wat betekent het flexibel opleiden voor de erkenning door het CZO?
  Het CZO blijft verantwoordelijk voor kwaliteitsbewaking en bijdragen aan een samenhangende voorzieningenstructuur ten behoeve van de opleidingen. Ons deelproject 3 gaat over de wijze van accreditatie en registratie door het CZO, die het gevolg zijn van de veranderingen aan de opleidingsstructuur en werkwijze. Deze zullen we over en weer op elkaar blijven afstemmen.
   
 • Wat gaat het CZO doen?
  Het CZO blijft haar reguliere werkzaamheden uitoefenen zoals het accrediteren van opleidingen, diploma’s afgeven en het registeren van studenten. Het CZO zal de komende 2 jaar gebruiken om zich op dit nieuwe stelsel voor te bereiden. 
 • Wilt u meer weten over het programma CZO Flex Level?
  Op de website van het programma CZO Flex Level kunt u antwoorden vinden op andere veelgestelde vragen.