Skip to main content
Terug

Diploma's en certificaten voor opleidingen en losse EPA’s

Bij CZO-opleidingen horen CZO-diploma’s en CZO-certificaten. Wanneer krijgt een student een CZO-diploma en wanneer een CZO-certificaat en hoe werkt dit bij de registratie door studenten?

Het CZO verstrekt een diploma wanneer:

 • een student een niet-EPA-gerichte CZO-opleiding met goed gevolg afrondt
 •  een student bekwaam is verklaard voor de complete set kern-EPA’s* én de EPA-overstijgende leeractiviteiten (EOL) heeft behaald (als die al worden aangeboden) - horend bij een bepaalde functie.

Het CZO verstrekt een digitaal CZO-certificaat** wanneer:

 • een student bekwaam is verklaard voor een specifieke EPA horend bij een bepaalde functie en context, of;
 • een student bekwaam is verklaard voor een ‘losse’ kern- of specifieke EPA, of;
 • een student EPA-overstijgende leeractiviteiten (EOL) met goed gevolg afrondt.

* De kern-EPA’s zijn aansluitend of met tussenpozen te behalen.
Als een student met tussenpozen EPA’s behaalt, kunnen (digitale) EPA-certificaten voor kern EPA’s – bij het behalen van alle kern-EPA’s – worden omgezet naar een diploma. Dit geldt als het nieuwe ICT-systeem werkt.
**CZO-certificaten
Doordat het CZO aan een nieuw ICT-systeem werkt, is het nog niet mogelijk om CZO-certificaten te downloaden. Het CZO registreert de bekwaamverklaring voor een EPA wel. Wanneer ons systeem gereed is kunnen studenten alsnog hun certificaat downloaden. 
Een bekwaamverklaring voor een EPA betekent dat een student inzetbaar is voor die beroepsactiviteit. Voor het werk is het certificaat niet nodig.

Hoe werkt dit bij de registratie door studenten?

CZO-opleiding (niet-EPA-gericht) en EPA-gerichte opleidingen 

 • Een student schrijft zich in bij het CZO voordat de opleiding start.
 • De zorgorganisatie waar de student werkt en het opleidingsinstituut accorderen de inschrijving in hun CZO-portaal (mijnczo).
 • Wanneer een student bekwaam is verklaard voor alle kern-EPA’s* (en de EOL als die al aangeboden wordt met goed gevolg heeft afgerond) kan het CZO-diploma worden aangevraagd.
 • Binnen een maand na het afronden van de opleiding moet de student het diploma aanvragen én moet die aanvraag door de zorginstellingen en het opleidingsinstituut zijn geaccordeerd.

Specifieke EPA’s en losse EPA’S

 • De student registreert zich bij het CZO voor een bepaalde EPA nadat zij of hij bekwaam is verklaard voor die EPA.
 • Daarna accorderen de zorgorganisatie en het opleidingsinstituut de bekwaamverklaring in hun CZO-portaal.
 • De CZO-certificaten kunnen (straks – in het nieuwe ICT-systeem) worden gedownload.
 • Een bekwaamverklaring voor een EPA betekent dat een student inzetbaar is voor die beroepsactiviteit. Voor het werk is het certificaat niet nodig.

Voortijdig beëindigen EPA-gerichte opleiding  
Wanneer de student voortijdig stopt met een EPA-gerichte opleiding maar wel voor een of meer EPA’s bekwaam is verklaard, dan kan de student zich voor die EPA’s registeren.

 • De zorgorganisatie schrijft de student uit voor de opleiding.
 • De student registreert zich bij het CZO voor de EPA’s waarvoor zij of hij bekwaam is verklaard.
 • Daarna accorderen de zorgorganisatie en het opleidingsinstituut de bekwaamverklaring in hun CZO-portaal.
 • De CZO-certificaten kunnen (straks – in het nieuwe ICT-systeem) worden gedownload.
 • Een bekwaamverklaring voor een EPA betekent dat een student inzetbaar is voor die beroepsactiviteit. Voor het werk is het certificaat niet nodig.