Skip to main content
Terug

CZO Flex Level - verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg

De opleidingseisen per opleiding bevatten de landelijke minimale eisen waaraan de opleiding moet voldoen. Doordat de opleidingen vernieuwd en flexibel gemaakt zijn, zijn ook de opleidingseisen herzien – in samenwerking met CZO Flex Level. De herziene opleidingseisen zijn vastgesteld door de directeur-bestuurder van het CZO.