Skip to main content
Terug

CZO Flex Level - mediumcareverpleegkundige

Deze opleidingseisen zijn in cocreatie met CZO Flex Level geformuleerd op basis van het nieuwe opleidingsstelsel (CZO Flex Level) en vastgesteld door de directeur-bestuurder van het CZO.    
De opleidingseisen bevatten de landelijke minimale eisen waaraan de opleiding moet voldoen.

Onder bijlage(n) vindt u alle opleidingseisen van de opleiding. Tezamen met de criteria, vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO, beoordeelt de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning.
 
Heeft u op dit moment een CZO-erkenning voor de bestaande opleiding, dan kunt u een melding doen via het meldingsformulier. Het indienen van een hererkenning is in deze fase niet nodig. Meer informatie vindt u op deze pagina

Heeft u op dit moment geen erkenning en wilt u volgens het nieuwe opleidingsstelsel gaan opleiden dan kan de contactpersoon erkenningen en audits binnen uw instelling binnen de CZO-omgeving een erkenningsaanvraag indienen.
  
Deze opleiding is op 14 januari 2021 gepubliceerd op de website. 


 Instroomeisen:

Minimale aanstelling:
24.00