Skip to main content
Terug

CZO Flex Level - ambulancechauffeur

De opleidingseisen per opleiding bevatten de landelijke minimale eisen waaraan de opleiding moet voldoen. Doordat de opleidingen vernieuwd en flexibel gemaakt zijn, zijn ook de opleidingseisen herzien – in samenwerking met CZO Flex Level. De herziene opleidingseisen zijn vastgesteld door de directeur-bestuurder van het CZO.