Skip to main content
Terug

Basis acute zorg (instroom BIG-geregistreerde verpleegkundigen)

De opleidingseisen per opleiding bevatten de landelijke minimale eisen\u00a0waaraan de opleiding moet voldoen. Doordat de opleidingen vernieuwd en flexibel gemaakt zijn, zijn ook de opleidingseisen herzien in samenwerking met CZO Flex Level. De herziene opleidingseisen zijn vastgesteld door de directeur-bestuurder van het CZO.