Skip to main content
Terug

Basis acute zorg (instroom BIG-geregistreerde verpleegkundigen)

Deze opleidingseisen zijn in cocreatie met CZO Flex Level geformuleerd op basis van het nieuwe stelsel (CZO Flex Level) en vastgesteld door de directeur-bestuurder CZO.  
 Aan de totstandkoming van deze opleidingseisen hebben meegewerkt:

  • Projectgroep Opleidingseisen en Expertgroep Basis Acute Zorg, CZO Flex Level;
  • CZO opleidingscommissie Acute intensieve zorg;
  • CZO opleidingscommissie Spoedeisendehulpverpleegkundige;
  • CZO opleidingscommissie Anesthesiemedewerker/Sedatiepraktijkspecialist/Recoveryverpleegkundige.

De opleidingseisen stellen de landelijke  minimale eisen vast waaraan de specialisatie moet voldoen om door het CZO erkend te worden.
Onder bijlage(n) vindt u alle opleidingseisen van de specialisatie basis acute zorg (BAZ). Tezamen met de criteria, vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO, beoordeelt de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning.

Erkenning of een melding
Opleidingsinstituten en zorginstellingen die nu een of meerdere erkenningen hebben voor de onderstaande CZO-opleidingen hoeven op dit moment geen erkenning aan te vragen mits zij de professional voor de BAZ opleiden op de erkende afdeling.

  1. Ambulanceverpleegkundige
  2. Cardiaccareverpleegkundige
  3. Intensivecareverpleegkundige
  4. Mediumcareverpleegkundige
  5. Recoveryverpleegkundige
  6. Spoedeisendehulpverpleegkundige

Wel zullen de opleidingsinstituten en de zorginstellingen een melding moeten doen bij het CZO. Op basis hiervan wordt de erkenning voor de BAZ in het erkenningensysteem opgenomen.

Voor het doen van een melding, ga naar het meldingsformulier.
 Instroomeisen:

 

Minimale aanstelling:
24.00