Skip to main content
Terug

Aanmelden

Om u aan te melden, klikt u in het menu bovenin deze website op ‘Mijn CZO’. Wanneer u reeds een CZO-opleiding heeft gevolgd, geeft u aan dat u reeds bekend bent bij het CZO en volgt u de vervolgstappen. Wanneer u nog niet eerder een CZO-opleiding heeft gevolgd, kiest u voor 'nee' en maakt u een user account aan.

image

Nieuw account aanmaken

Wanneer u de gegevens heeft ingevuld, drukt u op de button ‘nieuw account aanmaken’. U ontvangt nu, op het opgegeven e-mailadres, een eenmalige en tijdelijke link om uw account te bevestigen en om een wachtwoord aan te maken.

Registreren voor opleiding:

 • De student dient te kiezen voor Hoofd opleiding:
image

U kunt nu aangeven welke opleiding u gaat volgen en afhankelijk van de opleiding wordt gevraagd naar uw vooropleiding en eventuele documenten die geüpload moeten worden.

Uw zorginstelling staat bij ons geregistreerd op de officiële juridische naam. Wanneer u uw opleidingsinstituut of zorginstelling niet kunt vinden, kunt u contact opnemen met het secretariaat via telefoonnummer 030 307 20 30.

Wanneer u uiteindelijk op de button ‘Registratie voltooien’ heeft gedrukt, komt uw aanmelding automatisch ter accordering in het systeem van uw zorginstelling en opleidingsinstituut.

Registreren voor EPA:

Werkwijze:

De student kan zich registeren voor een EPA als de student voldoet aan de voorwaardelijkheden gemeld bij elke afzonderlijke EPA en hiervoor bekwaam is verklaard. Anders is registratie voor die EPA niet mogelijk.

 • De student dient te kiezen voor EPA’s:
image
 • De student selecteert vervolgens de zorgorganisatie, het opleidingsinstituut en de EPA. Daarna kan de student de volgende gegevens invullen:
image
 • De student kan zich per keer voor 1 losse EPA registeren.
 • Volgt de student slechts 1 EPA kies dan voor registratie voltooien.
 • Volgt de student meerdere EPA’s kies dan voor inschrijven plus extra EPA en herhaal het aanmeldingsproces.

Let op! Belangrijke informatie:

Voorwaarden voor registratie 

 • De student kan zich alleen registeren voor de losse EPA’s als de zorgorganisatie en het opleidingsinstituut een erkenning hebben voor de opleiding waar de EPA onderdeel van is/ kan zijn. Deze EPA’s zijn zichtbaar in het registratiesysteem. 
 • Er wordt voldaan aan de voorwaardelijkheden van de EPA. 
 • De kandidaat heeft de EPA behaald op supervisieniveau 4, en is hiervoor dus bekwaam verklaard door de zorgorganisatie.
 • De datum voor het bekwaam verklaren kan niet in de toekomst liggen.
 • De EPA is gevalideerd door het programma CZO Flex Level. 
 • De opleidingseisen, gebaseerd op de EPA’s, (versie 2) zijn van kracht c.q. gepubliceerd op de website.

Aandachtspunten bij de registratie  

 • De student die zich aanmeldt voor een CZO Flex Level opleiding acute zorg moet zich apart aanmelden voor de losse BAZ-specialisatie.  
 • Wanneer de student zich registreert voor een opleiding en daarnaast voor losse EPA(‘s), dient eerst de registratie voor de opleiding voltooid te zijn. Daarna kan de student verder gaan met de registratie van de losse EPA(‘s), mits hiervoor bekwaam verklaard.  
 • De student die zich aanmeldt voor een CZO Flex Level opleiding hoeft zich niet voor de losse EPA’s te registreren, alleen voor de opleiding.  
 • Mist de geregistreerde een reeds behaalde (losse) EPA  in het CZO-registratiesysteem? De geregistreerde dient contact op te nemen met de zorgorganisatie en/of het opleidingsinstituut. Zijn er vragen over de EPA(‘s) dan dienen de contactpersonen zorgorganisatie en/of opleidingsinstituut contact op te nemen met de CZO beleidsadviseur.  
 • Heeft de student vragen over de wijze van inschrijven, de voorwaardelijkheden en/of een bepaalde EPA dan dient de student contact op te nemen met de instellingen waar zij/hij de opleiding volgt. Het CZO reageert niet op e-mails/vragen van de student(en).  

Bevestiging van de aanmelding

U wordt per mail op de hoogte gehouden van de status van uw aanmelding. Wanneer zowel de zorginstelling als het opleidingsinstituut uw aanmelding heeft geaccordeerd en het CZO uw aanmelding heeft verwerkt, ontvangt u een mailbevestiging van uw inschrijving.

Persoonlijke gegevens of wachtwoord wijzigen

Tijdens uw opleiding kunt u door in te loggen met uw user gegevens via ‘Mijn account’ altijd uw wachtwoord wijzigen (account) en uw adresgegevens en/of uw telefoonnummer (persoonsgegevens).

image

Overstap melden / diploma aanvragen via 'Mijn CZO'

Via ‘Mijn CZO’ kunt u zien hoe u bij ons staat geregistreerd, vanaf die pagina kunt u een eventuele overstap melden en kunt u uw diploma aanvragen. Let op: uw diploma dient binnen een maand na diplomeren aangevraagd en door de zorginstellingen en het opleidingsinstituut geaccordeerd te zijn, anders vervalt uw recht op een CZO-diploma.

image

Bevestigingsmail na diploma aanvraag

Op het moment dat de zorginstelling en het opleidingsinstituut hebben geaccordeerd en het CZO uw diploma-aanvraag heeft verwerkt, krijgt u hiervan een bevestiging op het door u geregistreerde e-mailadres.