Standaard sjabloon ontheffing

[Gebruik eigen briefpapier met onderstaande tekst]
 
 
 
Betreft: Ontheffing van de vooropleidingseis
 
De toelatingscommissie van [naam opleidingsinstituut of RAV] verklaart dat student:
 
Naam student:           [dhr./mw. voorletters, tussenvoegsel, naam]
Geboortedatum:        [dd-mm-jjjj]
 
Op basis van [argumentatie] ontheffing van de vooropleidingseis heeft voor de opleiding [naam opleiding].

Zowel het opleidingsinstituut als de zorgorganisatie zijn akkoord met deze ontheffing.
 
Namens de toelatingscommissie:
Naam:
Functie:
Datum:
 
Handtekening: