Soorten opleidingen

Het CZO toetst de kwaliteit van zorgopleidingen. De zorgopleidingen zijn brancheopleidingen waarbij de praktijkcomponent van de opleiding wordt verzorgd door de zorginstelling en de theoriecomponent door het opleidingsinstituut waarmee de zorginstelling samenwerkt. Studenten die in opleiding zijn voor één van de CZO-opleidingen, zijn in dienst van de zorginstelling die de praktijkcomponent verzorgt.

Het CZO maakt onderscheid tussen initiële en vervolgopleidingen.

Initiële opleidingen

Deze opleidingen zijn gericht op het systematisch verwerven van relevante basiskennis en vaardigheden in het betreffende functiegebied.

Vervolgopleidingen

Deze opleidingen zijn gericht op het verwerven van functiespecifieke deskundigheid en vaardigheid, die men kan volgen nadat er een initiële opleiding is afgerond.

Meer weten over CZO-opleidingen?

Bekijk hier de opleidingseisen van de CZO-opleidingen.
Bekijk hier welke opleidingen door het CZO erkend zijn.