Reglement D3: Rechtelijke uitspraak

D3.1. Tegen de beslissing in appèl kan een gerechtelijke procedure worden gestart bij de rechtbank te Utrecht.