Reglement C3: Intrekking (her)erkenning

C3.1. De erkenning wordt in ieder geval ingetrokken als de instelling genoodzaakt is of besluit tot stopzetting van de theoriecomponent respectievelijk de praktijkcomponent.

C3.2. De erkenning kan worden ingetrokken indien het CZO redelijkerwijs vermoedt dat de opleiding niet voldoet aan de criteria voor erkenning, zoals benoemd in artikel B2 en B4.

C3.3. Indien een erkenning komt te vervallen terwijl er studenten in opleiding zijn, kan, afhankelijk van de oorzaak, een overgangssituatie worden ingesteld.