Reglement C2: Beoordeling

C2.1. De opleidingscommissie bepaalt of de nieuwe opleidingssituatie voldoet aan de CZO-eisen en adviseert de directeur-bestuurder over het behoud van de erkenning van de instelling.