Reglement Bijlage 1

Terugkoppeling audit (t.b.v. evaluatie en terugkoppeling bevindingen)

Onderwerp Bevindingen van het auditpanel
Impressie van de dag
  •  
 

 

Kwaliteitsborging
  • De kwaliteit van de opleiding op de praktijkleerplaats wordt geborgd.
  • De kwaliteit van de praktijk- en werkbegeleiders wordt gemonitord en geborgd.
 

 

Leerplaatsprofiel(en) en ketenzorg
  • De studenten worden aantoonbaar opgeleid in de keten van het betreffende vakgebied c.q. specialisme. Het doel hierbij is het beheersen van het deskundigheidsgebied en het behalen van de eindtermen. 
 

 

 

Kwantitatieve eisen praktijkleersituatie
  • De zorginstelling voldoet aan de specifieke eisen die gesteld zijn aan de voorzieningen op de praktijkleerplaats(en).