Reglement B7: Register

B7.1. Afgegeven (her)erkenningen worden geregistreerd in het door het CZO beheerde register en
gepubliceerd op de website.

B7.2. Erkende opleidingen worden openbaar gemaakt op de website.