Reglement B1: Inleiding

De (her)erkenningen die door het CZO zijn afgegeven zijn doorlopend. Iedere vijf jaar vindt een (her)toetsing plaats mits anders besloten.

De systematiek bestaat uit twee onderdelen, namelijk het invullen van een aanvraagformulier erkenning door de aanvrager, gevolgd door een audit aan de zorginstelling of het opleidingsinstituut door een afvaardiging van het CZO.

De gestelde vragen in het aanvraagformulier erkenning worden met
jaof nee’ beantwoord. Voor het aantonen van de antwoorden maakt de aanvrager (grotendeels) gebruik van eigen documenten. Nadat de opleidingscommissie de erkenningsaanvraag heeft beoordeeld en zo nodig aanvullende vragen heeft gesteld, vindt een audit door een afvaardiging van het CZO plaats. Tijdens de audit wordt, in de meeste gevallen, meerdere opleidingen tegelijk getoetst. Het aantal opleidingen dat per audit getoetst wordt, is afhankelijk van het aantal CZO-opleidingen per zorginstelling of opleidingsinstituut en de soort audit. De audit heeft als voornaamste doel waarheidsvinding en is tevens bedoeld om verdieping aan te brengen in de aanvraag door met alle betrokkenen hierover in gesprek te gaan.

Na de audit wordt door het auditpanel een eindrapport opgesteld, dat ter advisering aan de directeur-bestuurder wordt gestuurd. In dit eindrapport kunnen naast het besluit van het CZO ook adviezen (vrijblijvend) en/of bindende voorwaarden (verplichtend) worden meegeven. De directeur-bestuurder laat vervolgens de aanvrager weten wat de uitkomst van het toetsingsonderzoek is inclusief het besluit met betrekking tot de verlenging/verlening van de doorlopende (her)erkenning.