Reglement A3: Reikwijdte

A3: Reikwijdte

A3.1. Het CZO bewaakt de kwaliteit van de vervolgopleidingen tot:

 • ambulanceverpleegkundige

  - brandwondenverpleegkundige

 • cardiaccareverpleegkundige

 • deskundige infectiepreventie

 • dialyseverpleegkundige

  - eerst verantwoordelijke verzorgende

 • endoscopieverpleegkundige

 • geriatrieverpleegkundige

  - gespecialiseerd verzorgende gerontopsychiatrie

  - gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie

  - gespecialiseerd verzorgende revalidatiezorg 


  - gespecialiseerd verzorgende revalidatiezorg

  gipsverbandmeester

 • -  highcare-kinderverpleegkundige

  -  higcare-neonatologieverpleegkundige

  -  intensivecare practitioner

  -  intensivecare-kinderverpleegkundige

  -  intensivecare-neonatologieverpleegkundige

 • intensivecareverpleegkundige

 • kinderoncologieverpleegkundige

 • kinderverpleegkundige

 • klinisch perfusionist

  - medewerker interventiecardiologie

 • - medisch nucleair werker

  - medisch technicus

 • mediumcareverpleegkundige

 • neuroverpleegkundige

 • obstetrieverpleegkundige

 • oncologieverpleegkundige

 • recoveryverpleegkundige

  -  sedatiepraktijkspecialist

 • spoedeisendehulpverpleegkundige

  verpleegkundige centralist meldkamer ambulancezorg

 • verpleegkundig endoscopist

  - wondverpleegkundige


  - ziekenhuispsychiatrieverpleegkundige

A3.2. Het CZO bewaakt de kwaliteit van de initiële opleidingen tot:

 • ambulancechauffeur

 • anesthesiemedewerker

  - kraamverzorgende

 • medewerker operatieve zorg

 • operatieassistent

  - orgaanperfusionist

 • radiodiagnostisch laborant

 • radiotherapeutisch laborant.

Het CZO heeft de onder opleidingen ingedeeld in vijf clustersOpleidingenclusters CZO:
 • 1. Acuut: ambulancechauffeur, ambulanceverpleegkundige, cc verpleegkundige, ic verpleegkundige, mc verpleegkundige, recoveryverpleegkundige, seh verpleegkundige, verpleegkundige meldkamer centralist.
 • 2. OK: anesthesiemedewerker, operatieassistent, klinisch perfusionist, medewerker operatieve zorg, sedatiepraktijkspecialist.
 • 3. Langdurige zorg: dialyseverpleegkundige, geriatrieverpleegkundige, kinderoncologieverpleegkundige, neuroverpleegkundige, oncologieverpleegkundige.
 • 4. Moeder en kind: ick verpleegkundige, icn verpleegkundige, kinderverpleegkundige, kinderverpleegkundige extramurale zorg, obstetrieverpleegkundige.
 • 5. Paramedisch: deskundige infectiepreventie, gipsverbandmeester, radiodiagnostisch laborant, radiotherapeutisch laborant.

 

A3.3. Het CZO bewaakt de kwaliteit van de duale opleidingen tot:

 • -  HBO verpleegkunde Technische stroom uitstroomprofiel Anesthesiemedewerker

 • -  HBO verpleegkunde Technische Stroom uitstroomprofiel Operatieassistent

 • -  Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken uitstroomprofiel Radiodiagnostisch Laborant

 • -  Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken uitstroomprofiel Radiotherapeutisch Laborant.

A3.4. Dit reglement is van toepassing op alle opleidingen waarvan de kwaliteit door het CZO wordt bewaakt.

A3.5. Het CZO is een privaatrechtelijk samenwerkingsverband tussen NVZ en NFU. Het CZO is geen bestuursorgaan in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht en de bepalingen van deze wet zijn niet van toepassing op het CZO. Uitgezonderd zijn de bepalingen voor de opleidingen tot radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laborant waar het CZO als examenorganisatie is aangewezen.