Programma CZO Flex Level


CZO Flex Level is een initiatief van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Vanuit dit project wordt gewerkt aan duurzame verbetering van het opleidingsaanbod voor gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch ondersteunend personeel in Nederland. Het College Zorg Opleidingen (CZO) is een belangrijke speler in dit veld. 
Het CZO zal de komende 2 jaar gebruiken om zich op dit nieuwe stelsel voor te bereiden. Daarbij horen de kerntaken:
  • het ontwikkelen van een architectuur die modulair opleiden ondersteunt;
  • het beschrijven van opleidingseisen die passen bij het modulair opleiden;
  • CZO-toetsing en certificering inrichten.
​Via onze website en nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte over  de consequenties die het programma CZO Flex Level zal hebben op het CZO. Ondertussen blijft het CZO werken aan een stevig fundament om ook in de toekomst de kwaliteit van zorgopleidingen hoog te houden.

Lees meer over de aanleiding van het project CZO Flex Level en de initiatiefnemers. 

Bekijk ook de veelgestelde vragen over het programma CZO Flex Level op onze website: https://www.czo.nl/veelgesteldevragen
 

 

Laatste nieuws over CZO en CZO Flex Level

Datum Onderwerp
28 mei 2019 CZO en CZO Flex Level: samen werken aan erkende flexibele opleidingen
17 januari 2019 Informatiebijeenkomsten CZO Flex Level
13 november 2018: CZO-ontwikkelingen in het kader van CZO Flex Level
 
8 november 2018: CZO Flex Level moderniseert opleidingsaanbod verpleegkundigen en medisch ondersteuners