Procedure ontheffing vooropleidingseis

Kandidaten die beschikken over een (buitenlandse) vooropleiding waarin het opleidingsniveau vergelijkbaar kan zijn met de instroomeisen van de CZO-opleiding die zij willen volgen, kunnen een ontheffing van de vooropleidingseis aanvragen. Het besluit tot het toekennen van een ontheffing wordt genomen door de betreffende opleidingscommissie van het CZO. Er dient rekening te worden gehouden met een doorlooptijd van 6 weken.

Een aanvraag kan worden ingediend voor de volgende CZO-opleidingen:

 1. Ambulanceverpleegkundige 
 2. Ambulancechauffeur
 3. Anesthesiemedewerker
 4. Kinderoncologieverpleegkundige
 5. Klinisch perfusionist
 6. Medewerker operatieve zorg
 7. Operatieassistent
 8. Radiodiagnostisch laborant
 9. Radiotherapeutisch laborant
 10. Sedatiepraktijkspecialist

Nederlandse vooropleidingen

Voor de beoordeling zijn de onderstaande gegevens nodig:

 • kopieën behaalde diploma’s en/of certificaten;
 • gemotiveerde brief.
En voor verpleegkundigen:
 • BIG-registratie.

Buitenlandse vooropleidingen

Wanneer een student op basis van een in het buitenland behaalde vooropleiding wenst te worden toegelaten, zijn voor het beoordelen de volgende gegevens nodig:

 • kopieën behaalde diploma’s en/of certificaten (plus vertaling in het Engels of Nederlands);
 • gemotiveerde brief;
 • diplomawaarderingEen diplomawaardering geeft aan hoe de in het buitenland gvolgde vooropleiding zich verhoudt tot het Nederlandse onderwijsstelsel. Instanties voor internationale diplomawaardering zijn: - Informatiecentrum Diplomawaardering (IDW) - SBB - NUFFIC.
En voor verpleegkundigen:
 • BIG-registratie.

Voor de opleiding tot Ambulanceverpleegkundige zijn naast bovengenoemde gegevens, tevens de volgende aanvullende gegevens nodig:

 • Kopie van het leerplan van de desbetreffende vooropleiding(en) die vergeleken dient te worden met een van de vereiste instroomopleidingen (SEH-, IC- of anesthesiemedewerker) met daarin:
  • Een overzicht van de vakken waarin is les gegeven;
  • Een overzicht van de praktische vaardigheden die tijdens de opleiding verplicht worden gesteld;
  • De duur van de opleiding voor zowel de theorie- als de praktijkcomponent;
  • De behaalde resultaten.

Een aanvraag tot ontheffing dient gericht te zijn aan de secretaris van de desbetreffende opleidingcommissie en is kostenloos.