Skip to main content
Terug

Procedure ontheffing vooropleidingseis

Kandidaten die beschikken over een (buitenlandse) vooropleiding waarin het opleidingsniveau vergelijkbaar kan zijn met de instroomeisen van de CZO-opleiding die zij willen volgen, kunnen een ontheffing van de vooropleidingseis aanvragen. Het besluit tot het toekennen van een ontheffing wordt genomen door de betreffende opleidingscommissie van het CZO. Er dient rekening te worden gehouden met een doorlooptijd van 6 weken.

Een aanvraag kan worden ingediend voor de volgende CZO-opleidingen:

 1. Ambulancechauffeur*
 2. Anesthesiemedewerker
 3. Eerst verantwoordelijk verzorgende*
 4. Gespecialiseerd verzorgende gerontopsychiatrie*
 5. Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie*
 6. Gespecialiseerd verzorgende revalidatiezorg*
 7. Gespecialiseerd verzorgende somatiek*
 8. Intensivecare practitioner uitstroomprofiel circulation practitioner
 9. Intensivecare practitioner uitstroomprofiel neural practitioner
 10. Intensivecare practitioner uitstroomprofiel renal practitioner
 11. Intensivecare practitioner uitstroomprofiel ventilation practitioner
 12. Klinisch perfusionist
 13. Medewerker operatieve zorg
 14. Operatieassistent
 15. Sedatiepraktijkspecialist

* Voor deze opleidingen geldt dat de ontheffing door het opleidingsinstituut wordt afgegeven, volgens dit format. Voor de opleiding tot ambulancechauffeur wordt de ontheffing afgegeven door de RAV.

Tijdens het aanmelden bij het CZO kan de student bij de vooropleiding kiezen voor ontheffing en vervolgens de ontheffingsbrief uploaden.

Nederlandse vooropleidingen

Voor de beoordeling zijn de onderstaande gegevens nodig:

 • kopieën behaalde diploma’s en/of certificaten;
 • gemotiveerde brief.

En voor verpleegkundigen:

 • BIG-registratie.

Buitenlandse vooropleidingen

Indien een student op basis van een in het buitenland behaalde vooropleiding wenst te worden toegelaten, dient een diplomawaardering* te worden overlegd waarin het vergelijkbaar niveau is vastgesteld. 

Voor verpleegkundigen geldt (ook) de BIG-registratie.

Voor de opleiding tot Ambulanceverpleegkundige zijn naast bovengenoemde gegevens, tevens de volgende aanvullende gegevens nodig:

 • Kopie van het leerplan van de desbetreffende vooropleiding(en) die vergeleken dient te worden met een van de vereiste instroomopleidingen (SEH-, IC- of anesthesiemedewerker) met daarin:
  • Een overzicht van de vakken waarin is les gegeven;
  • Een overzicht van de praktische vaardigheden die tijdens de opleiding verplicht worden gesteld;
  • De duur van de opleiding voor zowel de theorie- als de praktijkcomponent;
  • De behaalde resultaten.

Het CZO heeft in de opleidingseisen de instroomeisen aangepast voor de opleiding tot intensivecare practitioner met uitstroomprofiel circulation practitioner, neural practitioner, renal practitioner en ventilation practitioner aangepast. Indien niet voldaan wordt aan de instroomeisen kan - als er sprake is van een vergelijkbaar niveau - een ontheffing van de vooropleidingseis worden aangevraagd bij de opleidingscommissie. Een aanvraag tot ontheffing dient gericht te zijn aan de secretaris van de desbetreffende opleidingscommissie en is kostenloos. Bij de toekenning van de ontheffing wordt de motivatie vanuit de student en de werkgever meegewogen in de besluitvorming.

* Een diplomawaardering geeft aan hoe de in het buitenland gevolgde vooropleiding zich verhoudt tot het Nederlandse onderwijsstelsel. Instanties voor internationale diplomawaardering zijn: - Informatiecentrum Diplomawaardering (IDW) - SBB - NUFFIC