Procedure fusie zorginstellingen

Inleiding
Fusies en samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen en zorginstellingen betekenen aanpassingen voor de erkenningen- en studentenregistratie van het CZO en de betrokken instellingen. Het CZO beschikt niet over de middelen om de betreffende fusies en samenwerkingsverbanden actief en tijdig te signaleren en hierop te anticiperen. In onderstaande procedure wordt weergegeven welke stappen het CZO van de instellingen verwacht om de fusie tijdig kenbaar te maken en welke gevolgen de fusie heeft voor de erkenningen, de lopende inschrijvingen van studenten en de afgifte van het diploma.

Melding zorginstelling

 1. De raad van bestuur/directie van de zorginstellingen die gaan fuseren (of de gefuseerde zorginstelling) verklaren schriftelijk aan het CZO de fusie. Hierin is in ieder geval opgenomen:
  • De naam van de nieuwe rechtspersoon zoals vastgelegd in de notariële akte en zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
  • De datum waarop de nieuwe rechtspersoon ontstaat/ontstaan is.
 2. Het CZO controleert op de gestelde datum de rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel. De rechtspersoon wordt, indien bij de Kamer van Koophandel ingeschreven, in de administratie van het CZO verwerkt ten behoeve van de erkenningen, afgifte diploma’s en de Beschikbaarheidbijdrage*.

Erkenningen

 1. De CZO-erkenningen, van de instellingen die gefuseerd zijn, blijven behouden en worden in het erkenningenregister omgezet op de naam van de nieuwe opleidingsinstelling. De naam van de opleidingsinstelling is overeenkomstig de naam van de nieuwe rechtspersoon. De nieuwe opleidingsinstelling is vanaf dat moment erkend voor de betreffende opleiding voor de leerroutes van de instellingen die separaat erkend waren.
 2. Indien de fusie tevens een wijziging in de CZO erkende opleiding(en) betreft, dient overeenkomstig artikel 11 van het Reglement Erkenning Opleidingen CZO een wijziging van de opleiding te worden doorgegeven waarna zal worden beoordeeld of er een nieuwe erkenningsaanvraag moet worden ingediend.

Inschrijving student en CZO-diploma afgifte

 1. De studenten, die in opleiding zijn bij de instellingen die fuseren/gefuseerd zijn, worden overgezet naar de nieuwe opleidingsinstelling. Hiervoor is geen individuele actie van de studenten vereist.
 2. De vermelding van de opleidingsinstelling op het CZO-diploma is overeenkomstig de naam van  de nieuwe rechtspersoon vanaf de startdatum van de rechtspersoon.
 3. Diploma’s die voor de datum van de fusie zijn aangevraagd en na de fusie worden afgegeven, worden afgegeven onder de vermelding van de nieuwe opleidingsinstelling.
 4. Indien de zorginstelling geen tijdige melding heeft gedaan van de fusie, zullen de CZO-diploma’s worden afgegeven op de voorgaande rechtspersonen. Indien de zorginstelling een correctie hiervoor achteraf wenst, worden hiervoor kosten in rekening gebracht overeenkomstig de reguliere kosten voor het CZO-diploma.
 

*De verwerking in de administratie vindt dus pas plaats als de rechtspersoon openbaar is in de Kamer van Koophandel. Wanneer de zorginstelling verzekerd wil zijn van een correcte en tijdige administratieve wijziging bij het CZO wordt aangeraden bij de verklaring een kopie van de notariële akte of inschrijving in de Kamer van Koophandel mee te zenden.