Overzicht vragenlijst


Met het aanvraagformulier erkenning zorginstelling 2019 kunt u de vragen inzien die momenteel gebruikt worden bij het aanvragen van een erkenning voor alle CZO-opleidingen. Deze algemene vragenlijst vervangt alle vragenlijsten die eerst per opleiding zichtbaar waren.

Uitzondering hierop zijn de erkenningsvragen voor de ambulancezorg, deze opleidingen hebben aparte vragenlijsten die u tevens hieronder kunt inzien.