Overzicht subsidie per opleiding

Hieronder een overzicht met daarin aangegeven voor welke opleiding u instroom- en/of uitstroomsubsidie ontvangt.

Opleiding

Instroom

Uitstroom

Anesthesiemedewerker

X

X

Deskundige Infectiepreventie

 

X

Dialyseverpleegkundige

 

X

Duale MBRT Radiodiagnostisch Laborant

 

X

Duale MBRT Radiotherapeutisch Laborant

 

X

Gipsverbandmeester

 

X

HBO-VT Anesthesiemedewerker

 

X

HBO-VT Operatieassistent

 

X

Intensivecare-kinderverpleegkundige

 

X

Intensivecare-neonatologieverpleegkundige

 

X

Intensivecareverpleegkundige

 

X

Kinderverpleegkundige intramuraal
Kinderverpleegkundige extramuraal voor de instromers vanaf 1-8-2018 die diplomeren

 

X

Klinisch Perfusionist

X

X

Obstetrieverpleegkundige

 

X

Oncologieverpleegkundige/
Kinderoncologieverpleegkundige

 

X

Operatieassistent

X

X

Radiodiagnostisch Laborant

X

X

Radiotherapeutisch Laborant

X

X

Spoedeisendehulpverpleegkundige

 

X